Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.


Zarządzenie Nr 33/2009
BURMISTRZA ROGOŹNA
z dnia 27 lutego 2009

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz art 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r. Nr 223 poz.1458) zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:
1. Iwona Sip-Michalska                   - Przewodnicząca komisji
2. Maria Kachlicka                           - członek komisji
3.  Anna Mazurczak                         - członek komisji
4.  Bożena Nowak                             - członek komisji
§ 2
Zadaniem komisji jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
 /-/ Bogusław Janus

 

drukuj pobierz pdf