Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat oraz wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.93.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia  27 maja 2011 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat oraz wywieszenia wykazu. 

 

Na podstawie art. 37 i  art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), oraz Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno,.

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do dzierżawy:

1.              Część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 532 położonej w Gościejewie, o pow. 4,84 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 8,65 q żyta.

2.              Część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 509 położonej w Gościejewie, o pow. 2,76 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 5,28 q żyta.

3.              Część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 49 położonej w Laskowie, o pow. 2,38 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 4,31 q żyta.

4.              Część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 218 położonej w Studzieńcu, o pow. 2,11 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 2,62 q żyta.

5.              Działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 219 położonej w Studzieńcu, o pow. 0,37 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 0,44 q żyta.

6.              Działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 91 położonej w Cieślach, o pow. 0,,80 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 1,22 q żyta.

 

§ 2.

Nieruchomości wykazane w § 1 przeznaczone są na działalność rolniczą. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

§ 3.

Wykaz nieruchomości podlegających wydzierżawieniu w drodze przetargu, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Burmistrz  Rogoźna

 WYKAZ

nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogoźno

przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Lp.

Numer działki

Położenie

Pow. ha

KW

Przedmiot

Dzierżawy  cel

Czynsz dzierżawny, czas trwania dzierżawy, warunki dzierżawy

Wadium

 

 

 

1.

cz. 532

Gościejewo

 

4,81 ha

 

KW 25417

W skład przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości wchodzą grunty RIVa, RIVb i RV

Cel rolny

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 8,65 q żyta, czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

Umowa zostanie zawarta od dnia 01.09.2011 do dnia 31 sierpnia 2014.

30,00 zł

 

 

2.

cz. 509

Gościejewo

 

2,76 ha

 

KW 25417

W skład przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości wchodzą grunty RIVa, RIVb i RV

cel rolny

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 5,28 q żyta, czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

Umowa zostanie zawarta od dnia 01.09.2011 do dnia 31 sierpnia 2014.

30,00 zł

 

 

3.

cz.218

Studzieniec

 

2,11 ha

 

KW 28487

W skład przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości wchodzą grunty  RV i RVI

cel rolny

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2,62 q żyta, czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

Umowa zostanie zawarta od dnia 01.09.2011 do dnia 31 sierpnia 2014.

20,00 zł

 

 

4.

cz.219

Studzieniec

 

0,37 ha

 

KW 28487

W skład przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości wchodzą grunty  RV i RVI

cel rolny

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,44 q żyta, czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

Umowa zostanie zawarta od dnia 01.09.2011 do dnia 31 sierpnia 2014.

20,00 zł

 

 

5.

91

Cieśle

0,80 ha

 

KW 24950

W skład przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości wchodzą grunty  ŁV i ŁIV

cel rolny

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1,22 q żyta, czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

Umowa zostanie zawarta od dnia 01.09.2011 do dnia 31 sierpnia 2014.

20,00 zł

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

Rogoźno, dnia 27.05.2011r.

 

 

drukuj pobierz pdf