Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie X Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 18 maja 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję X Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 18 maja 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.      Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.      Informacja Burmistrza Rogoźna o przeprowadzonych wyborach w Sołectwach Gminy Rogoźno.

6.      Podziękowania dla byłych Sołtysów oraz wręczenie legitymacji i zaświadczeń nowo wybranym Sołtysom.

7.      Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych podmiotów świadczących pomoc na rzecz mieszkańców:

a)       informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)       wystąpienia Gości,

c)       dyskusja.

8.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)      zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”,

b)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

c)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Międzylesie,

d)      wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno na rok 2011,

e)      zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,

f)       zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

g)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

h)      zmieniająca Uchwałę Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023,

i)        wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.   Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.   Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.   Wolne wnioski i informacje.

14.   Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf