Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXV/244/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudsk

Uchwała   Nr  XXXV/244/2009
Rady  Miejskiej w  Rogoźnie
z  dnia   25  lutego  2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w Rogoźnie  w   rejonie ulic:   Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej,   II Armii Wojska Polskiego  uchwalonego  przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.

     
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami),  art. 14  ust.1  i  art.27  ustawy  z  dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:
 
§1.1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w Rogoźnie  w   rejonie ulic:   Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego  uchwalonego  przez  Radę Miejską w Rogoźnie  uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. ogłoszoną w Dz.Urzęd.Woj. Wielkopolskiego Nr 81poz.2054  z  dnia  26.05.2006 r.  na obszarze działki o nr ewid. 581 położonej przy ul. Reja.
2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny w skali 1 : 500 przedstawiający  granice obszaru objętego projektem zmiany planu.                                                    
3. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§3.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

zalacznik do uchwaly nr XXXV-244

 

drukuj pobierz pdf