Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 oświadczenie w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach

Uchwała Nr XI/75/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 czerwca 2011 r.

 

oświadczenie w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 30 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno – Uchwała Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się oświadczenie następującej treści:

W trosce o rozwój sektora finansów publicznych z dużym zaniepokojeniem obserwujemy podejmowane w ostatnim czasie przez resort finansów publicznych działania zmierzające do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych na najbliższe lata. Wcześniejsze decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony spowodowały zwiększenie wysiłku inwestycyjnego gmin, miast, powiatów i województw, a z drugiej strony wiązały się ze wzrostem korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków zwrotnych do finansowania inwestycji. Planowany zamiar zredukowania w najbliższych latach deficytu sektora finansów publicznych, w tym budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie może nastąpić głównie naszym kosztem. Sytuacja taka spowoduje na pewno zmniejszenia wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym również pogorszenie efektywności wykorzystania środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wiązać się to będzie z pewnością z zahamowaniem tempa rozwoju gmin, powiatów i rozwoju Polski. Możliwe będą także inne negatywne skutki ekonomiczne i prawne tego rodzaju działań. Nie zgadzamy się z takimi działaniami i całkowicie odrzucamy propozycję, by ograniczyć deficyt jednostek samorządu terytorialnego w relacji do planowanych dochodów i to w tak niekorzystnych dla tych jednostek proporcjach. Nie godzimy się na zahamowanie rozwoju gmin i Polski. Uważamy, że należy szukać rezerw w nieracjonalnych wydatkach sektora, a nie w ograniczaniu deficytu jednostek samorządowych. Uchwalone w roku 2007 zmiany w podatku PIT, spowodowały spadek dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego bez jakichkolwiek rekompensat, a tym samym spowodowały konieczność ratowania się przez te podmioty zwiększaniem deficytu budżetowego, aby należycie wywiązać się z zadań wynikających ze sformułowanego przez rząd planu wydatkowania środków UE i zapewnienia ich niezbędnego współfinansowania. W tym też zakresie, w całej rozciągłości solidaryzujemy się ze Stanowiskiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie stanu finansów miast na tle całego sektora finansów publicznych, podjętym w dniu l kwietnia 2011 r. w Poznaniu. Oczekujemy, że rząd podejmie w tym zakresie stosowne działania w ścisłej współpracy z jednostkami i organizacjami samorządowymi reprezentowanymi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania oświadczenia Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf