Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

Zarządzenie Nr OR.0050.1.109.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 czerwca 2011 roku

 

w sprawie odwołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.l591 z późniejszymi zmianami) art.15 ust. l ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 13, póz.123 z późniejszymi zmianami) oraz art.70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21,poz.94 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Z dniem 30 czerwca 2011 roku odwołuję Pana Marka Galczewskiego ze stanowiska Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku

pracy..

 

§ 2.

Powodem odwołania jest nieracjonalne gospodarowanie funduszami Rogozińskiego Centrum Kultury, stwierdzone przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną w 2010 roku.

 

§ 3.

Stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z upływem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia tj. z dniem 31 lipca 2011 roku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf