Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok

Uchwała Nr XXXV/246/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 lutego 2009 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia            30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1.      W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok,

 

            wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami

 

i ustala się je na kwotę                                                                      42.151.819 zł

 

2.   Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi                                 42.151.819 zł

      zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

      w tym:

 

      1) Wydatki bieżące                                                                                           33.960.819 zł

          z tego:

          a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 15.094.876 zł

          b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego    218.000 zł

          c) dotacje przekazane z budżetu                                                     3.045.000 zł

     

      2) Wydatki majątkowe                                                                             8.191.000 zł

       

      zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

      z tego:

          a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne         635.000 zł

 

 

§ 2.            Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

zalacznik do uchwaly nr XXXV-246

 

drukuj pobierz pdf