Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.115.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 5.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę    5.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


 

Uzasadnienie do

Zarządzenia Nr OR.0050.1.115. 2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

DOCHODY

1.         W dziale Opieka społeczna wprowadza się dochody w kwocie     5.000 zł

z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z powiatu na pomoc rzeczową dla mieszkańców wsi Stare, związaną z odbudową domu po pożarze.

Umowa z dnia 13 czerwca 2011 roku z Powiatem Obornickim.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę         5.000 zł

 

WYDATKI

1.        W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę  +/- 13.562 zł w związku z koniecznością wykonania remontu pokrycia dachowego na remizie OSP Gościejewo.

2.        W dziale Oświata i wychowanie, rozdziale szkoły podstawowe dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 32.000 zł w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń dla oddziałów „0” w SP Nr 3 od września 2011 roku.

3.        W dziale Oświata i wychowanie, rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 800 zł. Środki te będą wykorzystane na szkolenie dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej.

4.        W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę   5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na odbudowanie domu we wsi Stare.

5.        W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodno prawnego.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę          5.000 zł

 

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na  2011 rok”

 

 


  

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Nr OR.0050.1.115.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

 

Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie

 

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan na 18.05.2011

zmiana

Plan na  29.06.2011

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250 000,00

0,00

250 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

250 000,00

0,00

250 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

250 000,00

250 000,00

RAZEM:

250 000,00

0,00

250 000,00

 

 

WYDATKI

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan na 18.05.2011

zmiana

Plan na  29.06.2011

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

505 613,00

0,00

505 613,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

90002

Gospodarka odpadami

445 613,00

-10 000,00

435 613,00

2320

Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000,00

20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

-10 000,00

90 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

20 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

285 613,00

285 613,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

30 000,00

0,00

30 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

15 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

0,00

10 000,00

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

10 000,00

90095

Pozostała działalność

15 000,00

10 000,00

25 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

10 000,00

15 000,00

RAZEM:

505 613,00

0,00

505 613,00

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf