Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.123.2011

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 12 lipca 2011 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g. ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 póz. 674 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, Póz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ l.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Szymona Wojciechowskiego nauczyciela Zespołu Szkół w Parkowie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

 

1)        mgr Longina Pijanowska przewodniczący - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

2)        mgr Alicja Trybus przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3)         mgr Danuta Talar-Solach wicedyrektor Zespołu Szkół w Parkowie,

4)         Eksperci:

a)    mgr Jarosław Jerzyk

b)    mgr Wiesław Nowak

5)         mgr Grażyna Karoń - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf