Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.127.2011

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 13 lipca 2011 roku

 

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 36a. ust. l i 13 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 póz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, Póz. 1591 z późniejszymi zmianami),

zarządzam co następuje:

 

§ l.

Powierza się Pani mgr Danucie Czechowskiej stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr l im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia l września 2011 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf