Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 132/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zwrotu nadpłaty za przyznanie prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.132.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia  18 lipca 2011 r.

 

w sprawie zwrotu nadpłaty za przyznanie prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z § 2 ust.1 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866)

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Wypłacić na rzecz właścicieli przyznanej nieruchomości zamiennej tj. działki ewidencyjnie oznaczonej nr 123 o pow. 6.338m2, położonej w obrębie geodezyjnym Studzieniec, gm. Rogoźno (KW PO1O/00024051/9), kwoty 12.087,83zł, (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złote osiemdziesiąt trzy grosze) z tytułu nadpłaty wynikłej z zawyżonego metrażu powierzchni ww. działki gruntu przyznanej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

 

§2.

1.        Na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Obornickiego nr GN.6622.48.11 z dnia 17 maja 2011 r. działka gruntu nr 123 posiada pow.6.338m2 (RV – o pow.6.138m2, W-RV – o pow.200m2), a nie jak dotychczas 6.900m2 ujawniona w ewidencji gruntów prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Obornikach oraz w księdze wieczystej KW PO1O/00024051/9.

2.        Ubytek wymienionego w §2 ust. 1 metrażu powierzchni działki nr 123 wynosi  562m2.

 

§3.

Powierzchnia działki nr 123 przyznanej w ramach odszkodowania za działki gruntu przejęte pod drogi gminne okazała się zawyżona co do metrażu, tak więc dotychczasowe czynności dotknięte zostały wadą prawną i faktyczną.  

 

§4.

Stosownie do zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0151-150/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. oraz protokołu uzgodnień z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne, stosownie do ubytku metrażu działki nr 123 wypłacam na rzecz właścicieli  działki nr 123 nadpłatę określoną w §1 niniejszego zarządzenia.

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf