Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

Zarządzenie Nr OR.0050.1.140.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 lipca  2011 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.15 ust.1  ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami) oraz  art.70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21,poz.94 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z doręczeniem przez Pana Marka Galczewskiego w dniu 17.06.2011 roku  zaświadczenia lekarskiego (na druku ZUS ZLA)  zmieniam § 3 Zarządzenia Nr OR.0050.1.109.2011 z dnia 15.06.2011 roku i nadaję mu treść:

„§ 3. Stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia odpowiedniego do okresu stażu pracy, którego bieg rozpocznie się po upływie okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf