Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.141.2011

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 3 sierpnia 2011 r.

 

Na podstawie art.19, art.20, art.21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

 

„Przebudowa zbiornika wód odciekowych na terenie składowiska odpadów w m. Studzieniec gmina Rogoźno, powiat obornicki, woj. wielkopolskie”

 

w składzie:

Przewodniczący

-      Maria Domagalska

Sekretarz

-      Paweł Andrzejczak

Członek

-      Krzysztof Ostrowski

Członek

-      Zbigniew Wiese

Członek

-      Daniel Lis

 

§ 2.

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1.         dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

2.         nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji

3.         dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 3.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1.        dokonanie oceny ofert dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych

2.         sporządzanie protokołu postępowania

3.        przygotowania projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

4.        dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 4.

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1 pkt 3-5, należy w szczególności:

1.        dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych

2.        dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności

3.        dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno-prawnych

4.        dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf