Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność Gminy Rogoźno oraz osoby fizy

UCHWAŁA NR XII/89/2011

RADY MIEJSKIEJ W

z dnia 24 sierpnia 2011r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność Gminy Rogoźno oraz osoby fizycznej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,ze zm.), art.13 ust.1, art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na częściowe zniesienie współwłasności działek, położonych Nienawiszczu gm. Rogoźno zapisanych w księdze wieczystej KW PO1O/00027547/4, w wyniku której ustanowiona zostanie odrębna własność nieruchomości.

2. W współwłasności nieruchomości zapisanej w KW PO1O/00027547/4 o łącznym obszarze 4090m2 Gmina Rogoźno dysponuje udziałem 7920/10000 , natomiast udział wynoszący 2080/10000 części należy do Pani Katarzyny Feierabend.

3. W skład nieruchomości zapisanej w KW PO1O/00027547/4 wchodzą następujące działki gruntu:

a)         48/3 o pow.632m2 - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, posiadającym dwa lokale mieszkalne,   

b)         48/4 o pow.528m2 -  działka zabudowana budynkiem gospodarczym, 

c)         48/5 o pow.670m2 -  działka niezabudowana,

d)         48/6 o pow.720m2 -  działka zabudowana budynkiem mieszkalnym - w trakcie budowy,

e)         48/7 o pow.671m2 -  działka niezabudowana,

f)          48/8 o pow.869m2 - działka niezabudowana,

 

§ 2. Wskutek częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały współwłaściciele nabędą na wyłączną własność działki gruntu odpowiadające dotychczas posiadanym udziałom.

 

§ 3. Struktura własności nieruchomości zapisanej w KW PO1O/00027547/4 po częściowym zaniesieniu współwłasności ukształtuje się  w następujący sposób tj.:

1)    Gmina Rogoźno nabędzie na wyłączną własność działki o nr: 48/4 o pow. 528m2, 48/5 o pow.670m2, 48/7 o pow.671m2 i 48/8 o pow.869m2.

2)    Pani Katarzyna Feierabend nabędzie na wyłączną własność działkę nr 48/6 o pow.720m2.

3)    Działka 48/3 o pow.632m2 pozostanie we współwłasności Gminy Rogoźno w udziale wynoszącym 7920/10000 oraz Pani Katarzyny Feierabend w udziale wynoszącym 2080/10000 z uwagi na brak możliwości wykonania geodezyjnego podziału budynku mieszkalnego.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf