Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej

Uchwała Nr XII/92/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2011 roku.

 

w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwot dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno w 2011 roku dla zakładu budżetowego - Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 2.1.Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do:

1)        remontów 3 lokali mieszkalnych o powierzchni 127,22 m2 w wysokości 502,70 zł/m2,

2)        kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 4 007,85 m2 w wysokości 21,12 zł/m2.

2. Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Łączna kwota dotacji nie przekracza 50 % kosztów zakładu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011r. 

 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie 2011 roku na administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

Lp.

Przeznaczenie dotacji

Stawka

Jednostkowa

Kwota

wg kalkulacji

Kwota dotacji

1.

Remont 3 lokali mieszkalnych z ruchu ludności

o powierzchni użytkowej    127,22 m2

- wartość kosztorysowa  63.954,00

- zaplanowano                         0,00

Różnica                           63.954,00

502,70 zł/m2

rocznie

63.954,00

63.954,00

2.

Dopłata do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych o powierzchni użytkowej 4007,85m2 w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Powierzchnia lokali   -  4 007,85 m2

Średnia stawka czynszu w lokalu   3,61 zł/m2 miesięcznie

Średnia kwota zaliczek  2,58zł/m2 miesięcznie

Koszty wynagrodzeń i administracyjne 1,38 zł/m2 miesięcznie

Koszty utrzymania mieszkań 1,41zł/m2 miesięcznie

(przestawienie pieców, wymiana okien, bieżące naprawy)

Różnica opłat: 3,61-2,58 -1,38 -1,41 = - 1,76

dopłata 1,76 zł/m2 x 4 007,85m2 x 12 = 84.645,79

21,12zł/m2

rocznie

84.645,79

84.646,00

 

        RAZEM

x

148.599,79

148.600,00

 

 

drukuj pobierz pdf