Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 171/2011 z dnia 05 września 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.171.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 05 września 2011 r.

 

w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z § 2 ust.1 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866),  

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Wypłacić na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Obornickiego o sygnaturze GN.7222-23/10 z dnia 11 lipca 2011 r. odszkodowania w kwocie 11.799,00zł, (słownie: jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złote 00/100) za prawo własności nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Długiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1594/2 o pow.410m2, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Rogoźno z dniem 03 sierpnia 2010 r. na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Obornickiego nr 1/2010 (AB.7351-125/10) z dnia 23 czerwca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli ww. działki stosownie do posiadanych udziałów,  w następujący sposób:

 

1.         2.212,31zł, słownie: dwa tysiące dwieście dwanaście złote 31/100 na rzecz Pani Kunegundy Szalczyńskiej,

2.         4.793,35zł, słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 35/100 na rzecz Pani Violetty Byttner, 

3.         4.793,35zł, słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 35/100 na rzecz Pani Beaty Eichler.   

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf