Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Podatki i opłaty: Podatek od środków transportowych

Tytuł sprawy:

Podatek od środków transportowych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Rogoźnie

Wydział Finansowy

Biuro nr 5

tel.  785 009 432
fax. 67 26 18 075

 

Podstawowe informacje:

 

1)       Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych, jak również jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych

2)       Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany

3)       Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany

4)       Rada Miejska określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Opodatkowaniu podlegają:

-         samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

-         ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton

-         przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (z wyjątkiem  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

-         autobusy

5)       Podatek płatny jest w dwóch równych ratach, w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku.

6)       Osoby i jednostki uiszczają podatek – bez wezwania

7)       Na uzasadniony wniosek podatnika, organ podatkowy może

-         odroczyć termin płatności podatku

-         rozłożyć na raty

-         umorzyć zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę (wnioski zwolnione z opłaty skarbowej art. 9 pkt. 14 ustawy z 9.09.2000r. Dz.U. nr 96 poz. 960)

 

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Finansowy, biuro nr 5

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Termin załatwienia sprawy
(udzielenia odpowiedzi):

 

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (tj. nabycie środka transportowego), bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby.

 

Opłaty:

Opłaty skarbowe:

·         21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Rogoźna w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Podstawa prawna:

 Dokumenty:

 

drukuj pobierz pdf