Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 197/2011 z dnia 06 października 2011 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.197.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 06 października 2011 r. 

 

w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.38, art.39 ust.1 art.67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866)  oraz uchwały nr XL/266/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1.        Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 16.08.2011 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek położonych w Rogoźnie, na zapleczu ul. Kościuszki, objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00024284/1, przeznaczonych pod budowę jednokondygnacyjnych obiektów garażowych :

1)         działkę  nr 1500/104 o pow. 20m2,

2)         działkę  nr 1500/128 o pow. 22m2,  

3)         działkę  nr 1500/105 o pow. 38m2 .

2.        Przystępuję do sprzedaży, w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego ww. nieruchomości.

3.        Sprzedaż działek wymienionych w §1. ust.1. pkt 1-3, następuje z udziałem do gruntu o ogólnej pow.7.142m2, wynoszącym 1/119, który składa się z działek nr: 1500/5 o pow.564m2, 1500/7 o pow.573m2,  1500/8 o pow.86m2, 1500/60 o pow.56m2, 1500/61 o pow.656m2, 1500/62 o pow. 493m2, 1500/63 o pow.745m2 i 1500/134 o pow.196m2 (o łącznej pow.3.369m2), stanowiących ogólnodostępną komunikację dojazdową i ogólnodostępny teren o charakterze gospodarczym oraz z działek nr: 1500/4 o pow.743m2, 1500/6 o pow.808m2, 1500/59 o pow.801m2 i 1500/87 o pow.1.421m2 (o łącznej pow. 3.773m2), stanowiących teren zieleni izolacyjnej szpalerowej, objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00023973/1.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą :

1)        dla działki o pow. 20 m2 , o której mowa w §1 ust.1 pkt.1, w wysokości 1.620,00 zł.

2)        dla działki o pow. 22 m2 , o której mowa w §1 ust.1 pkt.2, w wysokości  1.710,00 zł.

3)        dla działki o pow. 38 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.3, w wysokości 2.250,00 zł.

 

Ceny do II przetargu zostały obniżone o 10% w stosunku do cen wywoławczych ustalonych do I przetargu.

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto i obejmuje udział do działek wymienionych w §1. ust.2, wynoszący 1/119.

 

§3.

Nabywcy działek na podstawie art.19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1578) ponoszą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi każdy z nabywców w kwocie brutto 1.002,91zł (koszt na każdą jedną działkę).

 

§5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy działek.

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf