Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 199/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne środków trwałych tj. prawa własności przewodów kanalizacyjnych – kolektora i przyłączy

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.199.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 października 2011 r.

 

w sprawie nabycia na mienie komunalne środków trwałych tj. prawa własności przewodów kanalizacyjnych – kolektora i przyłączy

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Przyjąć  nieodpłatnie na mienie komunalne Gminy Rogoźno od PKP S.A. środków trwałych, położonych na terenie stacji Rogoźno –  linia kolejowa Poznań – Piła od  km 42,09 do km 43,69: tj. przewodów kanalizacyjnych – kolektora i przyłączy: 

- numer inwentarzowy - 9/037/00463/211, średnica  300 m/m, długość 488,2  mb

- numer inwentarzowy - 9/037/00466/211, średnica  400 m/m, długość 388,9  mb

- numer inwentarzowy - 9/037/00467/211, średnica  400 m/m, długość 751,4  mb

  

§ 2.

1.         Wartość przewodów kanalizacyjnych opisanych w §1 wynosi 140.984,55 zł, w tym:

1)        7.436,76zł – przewód kanalizacyjny z rur kamionkowych ø 300 m/m długości 488,2mb,

2)        5.473,98zł -  przewód kanalizacyjny z rur stalowych ø 400 m/m długości 388,9 mb,

3)        128.073,81zł - przewód kanalizacyjny z rur betonowych ø 400 m/m długości 751,4 mb.

2.         Wartość podana w §2 ust.1 została całkowicie zamortyzowana.

3.         Wartość księgowa przedmiotu umowy wynosi „0” zero.

 

§ 3.

Wymienione środki trwałe stanowiące własność PKP S.A. zlokalizowane są w działkach gruntu nr: 27/12, 27/15 oraz 27/16, położonych przy ul. Dworcowej w Rogoźnie, obręb Rogoźno, będących  własnością Skarbu Państwa w  użytkowaniu wieczystym  PKP S.A. 

 

§ 4.

Przekazanie środków trwałych opisanych w §1 na mienie komunalne Gminy Rogoźno nastąpi umową cywlino – prawną z PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, działającą przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61–875 Poznań, uzupełnionym protokołem zdawczo – odbiorczym.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf