Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospod

Uchwała Nr XIII/96/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.68 ust.1 pkt. 10, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% , od ceny nabycia działki gruntu nr 1911/5 o pow.336m², ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynoszącej 21.312,00zł netto. 

2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% , od ceny nabycia działki gruntu nr 1911/6 o pow.285m², ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynoszącej 18.078,00zł netto. 

3. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% , od ceny nabycia działki gruntu nr 1911/7 o pow.258m², ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynoszącej 16.365,00zł netto. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf