Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu wkładu pieniężnego, na podwyższenie kapitału zakładowego

Uchwała Nr XIII/ 97/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2011 r.

 

w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu wkładu pieniężnego, na podwyższenie kapitału zakładowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Wnieść do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu, w celu podniesienia kapitału zakładowego, wkład pieniężny w kwocie 506.500 zł.

2. Wniesienie wkładu pieniężnego nastąpi w następujących latach:

2011 –  w łącznej kwocie 250 000 zł.

2012 – w łącznej kwocie  256 500 zł.

3. Podniesienie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, nastąpi poprzez ustanowienie na rzecz Gminy Rogoźno 1013 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do objęcia nowych udziałów i złożenia oświadczenia w przedmiocie objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf