Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015

Uchwała Nr XIV/98/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 160 § 1 oraz art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Stwierdza się, na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia głosowania tajnego, że na ławników do Sądu Rejonowego w Obornikach w kadencji 2012 - 2015, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zespołu opiniującego kandydatów na ławników, wybrano: 

1) Panią Teresę Mirosławę Brączewską; 

2) Panią Irenę Marię Nowak; 

3) Panią Wandę Marię Wiśniewską. 

 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przesłania listy wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), Prezesowi Sądu Rejonowego w Obornikach. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

drukuj pobierz pdf