Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno

Uchwała Nr XIV/103/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.24 ust.5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz.1700 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Rogoźno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 27/4 o pow.4.519m² , położona w Karolewie, gm. Rogoźno , (obręb geodezyjny – GOŚCIEJEWO) , objęta księgą wieczystą KW PO1O/00026101/9, stanowiąca drogę publiczną - gminną. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

drukuj pobierz pdf