Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla SP ZOZ w Obornikach

Uchwała Nr XIV/104/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2011 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla SP ZOZ w Obornikach

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 35.000 zł dla Powiatu Obornickiego na zakup ultrasonografu dla SP ZOZ w Obornikach z przeznaczeniem dla poradni chirurgicznej w Rogoźnie.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Rogoźno, a Powiatem Obornickim w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w § 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf