Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 12 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 39/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie ustalenia stawki wynajmu sali wiejskiej dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami zarządza się, co następuje:

§1.
1. Ustala się kwoty wynajmu sal w świetlicy wiejskiej dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
2. Stawka  wynajmu ustalona zostaje jako kwota stała na okres pięciu lat od dnia podjęcia zarządzenia bez możliwości jej zmiany.

§2.
Niniejsze zarządzenie dotyczy sal w świetlicy wiejskiej w miejscowości Słomowo.

§3.
Stawki wynajmu sali wiejskiej wynoszą:
1) Wesela – sala wraz z kuchnią 250 zł + opłaty za media.
2) Imprezy rodzinne (komunie, 18–tki i inne) – 100 zł + opłaty za media.

§4.
Nie pobiera się opłat za:
1) imprezy samorządowe,
2) szkolenia OSP,
3) spotkania Koła Gospodyń Wiejskich,
4) zajęcia dla dzieci i młodzieży,
5) inne imprezy społecznie użyteczne – za zgodą Burmistrza Rogoźna.

§5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§7.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej sołectwa Słomowo.

 

drukuj pobierz pdf