Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 206/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.206.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 08 listopada 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie § 13 pkt 2 ppkt a) Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku , Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku, Zarządzeniem OR.0050.1.115.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku i Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku i Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę  342.875 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę  342.875 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i  4  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.206.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2011 rok

 

DOCHODY

1.         W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę  342.505 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011 r.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.10.2011r. Nr FB.I-9/3111-370/11.

2.         W dziale Oświata i wychowanie wprowadza się dochody w kwocie  370 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komicji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2011r. Nr FB.I-7.3111-298/11.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę  342.875 zł

 

WYDATKI

1.         W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę  342.505 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011 r.

2.         W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami na kwotę +/- 7.890,-

3.         W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o w kwocie  370 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komicji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami kwoty +/- 36.940 zł.

4.        W dziale Pomoc społeczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami kwoty +/- 10.261 zł.

5.        W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia kwoty +/- 500 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

6.        W dziale Kultura fizyczna dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/-3.265 zł.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  342.875 zł

 

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” zwiększono o kwotę 342.505 zł.

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2011 rok” zwiększono o kwotę 370 zł.

 

 

 

drukuj pobierz pdf