Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 212/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.212.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 listopada 2011 r.

 

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związki z art.33 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) w związku z §2 ust.1, ust.2 pkt 4 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) ,

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Rozwiązać umowę o oddanie w użytkowanie wieczyste prawa własności działek nr:

a)         2379/2 o pow. 239m2, 2379/7 o pow. 13.192m2, 2379/15 o pow. 2.276m2, 2379/19 o pow. 3.098m2, (o łącznej pow.18.805m2), położonych przy ul. Seminarialnej w Rogoźnie zapisanych w księdze wieczystej KW PO1O/00027077/8,  

b)         2386/7 o pow. 456m2, położonej przy ul. Kościuszki w Rogoźnie zapisanej w księdze wieczystej KW PO1O/00032480/4.  

 

§2.

Warunki rozwiązania prawa użytkowania wieczystego określone zostały w protokole uzgodnień sporządzonym w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dnia 21 października 2011 r.  

 

§3.

Koszty umowy notarialnej ponosi użytkownik wieczysty.

 

§4.

Koszty przygotowania dokumentacji do sporządzenia umowy rozwiązania użytkowania wieczystego ponosi użytkownik wieczysty.

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf