Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 213/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.213.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 listopada 2011 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) w  związku z § 5 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały  Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno,

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Nabyć nieodpłatnie na mienie komunalne Gminy Rogoźno od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu, Filia w Pile (ul. Motylewska 7, 64-920 Piła) działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 27/4 o pow.4.519m2, położoną w Karolewie, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GOŚCIEJEWO), objętą księgą wieczystą KW PO1O/00026101/9, stanowiącą drogę publiczną - gminną.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf