Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 220/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian do Regulaminu Podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Zarządzenie nr OR.0050.1.220.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29.11.2011

 

w sprawie zmian do Regulaminu Podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Działając na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, póz. 335 z 1996 r ze zm.) postanawiam co następuje:

 

§  1.

Po konsultacji z zakładową organizacją związkową w dniu 25 listopada 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)                  w § 7 dodaje się pkt 6a o treści: udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej lub finansowej - związanej z okresem wzmożonych wydatków np. Święta Wielkanocne, Boże
Narodzenie.

2)                  w § 7 pkt 7 zmienia się tabelę z kryteriami przydziału świadczeń z ZFŚS od l grudnia 2011 roku.

 

§ 2.

Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z funduszu

 

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Kryteria przydziału świadczeń z ZFŚŚ w zakresie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej) związanej z okresem wzmożonych wydatków ( Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie)

 

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie

brutto w zł

Wskaźnik % dopłaty z funduszu

1

Do 1.000,00

100

2

Od 1.001,00 do 1.500,00

99

3

Od 1.501,00 do 2.000,00

98

4

Od 2.000,00 do 2.500,00

97

5

Powyżej 2.501,00

96

6

Emeryci

20-40

 

Wysokość dofinansowania ustalana jest corocznie w zależności od możliwości finansowych Funduszu. Kwota dopłat może zostać każdorazowo zaokrąglona wg propozycji ustaleń Komisji socjalnej

 

 

drukuj pobierz pdf