Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 221/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE Nr 221 /2010

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 29 listopada 2011 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, póz. 1223 ze zmianami) oraz §3 pkt l ppkt 6) umowy użyczenia nr 1020/SOO/3016023/07 z dnia 21.11.2007 r., zarządzam co następuje:

 

§ l.

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO).

 

§ 2.

Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w terminie do dnia 01.12.2011 r. w składzie:

Przewodniczący

-           Lis Jan

Członek

-           Łanucha Mariusz

Członek

-           Ślachciak Dorota

 

§ 3.

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego.

 

§ 4.

Zobowiązuję komisję do:

1)              przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2)      przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3)      dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4)      sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5)              przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego w
terminie pięciu dni po zakończeniu spisu,

6)              przekazania  l  egz.  arkuszy spisowych do Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA.

 

§ 5.

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf