Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 223/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne

Zarządzenie Nr OR.00.50.1.223.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 01 grudnia 2011r.

 

w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z § 20 ust. 7 Uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135 poz. 2544 ze zmianami)

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

1.         Ustala się minimalne stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu  Gminy Rogoźno w zakresie:

a)    najmu lokali użytkowych;

b)    najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych;

c)     okolicznościowego korzystania z  nieruchomości gruntowych;

2.         Wysokość stawek z podziałem na kategorie przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Podane wartości są kwotami netto.

 

§ 2.

Minimalne stawki czynszu określone niniejszym zarządzeniem stanowią podstawę do ustalenia ceny wywoławczej do przetargu lub rokowań na najem lub dzierżawę nieruchomości oraz przy zawieraniu umów w trybie bezprzetargowym.

 

§ 3.

Tracą moc stawki czynszu ustalone Zarządzeniem Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2009r. Nr OR.0151-207/2009.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2011 r. Nr OR.0050.1.223.2011

 

Lp:

kategoria

Stawka czynszu/wymiar

Wymiar minimalny na umowę

          LOKALE UŻYTKOWE

 

1.

lokale wykorzystywane przez organizacje polityczne utrzymujące się ze składek członkowskich

2,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 20zł/m-c

2.

lokale gastronomiczne

10,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

3.

piwnice przynależne do lokalu użytkowego

2,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 20zł/m-c

4.

garaże i pomieszczenia przystosowane na garaże

2,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 20zł/m-c

5.

lokale przeznaczone na usługi  medyczne

10,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

6.

lokale przeznaczone na specjalistyczne usługi  medyczne

10,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

7.

lokale przeznaczone na funkcjonowanie poradni RTG

2,50zł/m2/m-c

nie mniej niż 20zł/m-c

8.

lokale handlowe przeznaczone na apteki

10,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

9.

lokale przeznaczone na działalność handlową

10,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

10.

lokale przeznaczone na pomieszczenia biurowe

11,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

11.

lokale przeznaczone na działalność usługową

10,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

12.

lokale wykorzystywane przez placówki oświatowe

1,30zł/m2/m-c

nie mniej niż 20zł/m-c

13.

lokale przeznaczone na pomieszczenia magazynowe

5,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 20zł/m-c

14.

Dodatkowe pomieszczenie gospodarcze do lokalu mieszkalnego

2,00zł/m2/m-c

nie mniej niż 20zł/m-c

        NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

 

1.

grunty przeznaczone na ogródki przydomowe wydzierżawiane za pośrednictwem ZAMK

0,20 zł/m2/rok

nie mniej niż 30zł/ rok

2.

grunty przeznaczone na ogródki przydomowe w mieście (do 2000m2)

0,20 zł/m2/rok

nie mniej niż 30zł/ rok

3.

grunty przeznaczone na ogródki przydomowe na wsi (do 1000m2)

0,20 zł/m2/rok

nie mniej niż 30zł/ rok

4.

grunty przeznaczone na rekreację

0,20 zł/m2/rok

nie mniej niż 30zł/ rok

5.

grunty przeznaczone pod zabudowę garażową wolno stojącą

1,00 zł/m2/rok

nie mniej niż 30zł/ rok

6.

grunty przeznaczone pod działalność usługowo handlową

5,00 zł/m2/m-c

nie mniej niż 50zł/m-c

7.

grunty przeznaczone pod gospodarstwa ogrodnicze

0,20 zł/m2/rok

nie mniej niż 30zł/ rok

8.

grunty pod bocznicami i torami kolejowymi

0,03 zł/m2/ m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

9.

grunty przeznaczone pod działalność przemysłową

0,03 zł/m2/ m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

10.

grunty wykorzystywane na cele telekomunikacyjne

0,40 zł/m2/ m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

11.

grunty wykorzystywane przez organizacje pozarządowe na cele związane z rekreacją w zakresie sportów wodnych

0,02 zł/m2/ m-c

nie mniej niż 30zł/m-c

12.

przydrożne aleje drzew owocowych

100,00 zł/ za każde rozpoczęte 500mb/rok

nie mniej niż 30zł/rok

        OKOLICZNOŚCIOWE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 

1.

Imprezy okolicznościowe o charakterze kulturalno rozrywkowym (cyrki, festyny, koncerty itp.)

250,00 zł/1doba

nie mniej niż 250zł

2.

„wesołe miasteczka” itp

100,00 zł + 20zł za każde urządzenie mechaniczne/1doba

nie mniej niż 100zł

3.

za reklamy umieszczane na gruncie gminnym lub elewacjach budynków komunalnych

22,00 zł/za m2 powierzchni reklamy/m-c

nie mniej niż 5zł/m-c

 

 

drukuj pobierz pdf