Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XVI/119/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4.812.071

(słownie:czterymilionyosiemsetdwanaścietysięcysiedemdziesiątjedenzłotych)

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2012 -2013 w tym realizacja w latach:

1)    2012 kwota   654.534 zł

(słownie: sześćsetpięćdziesiątczterytysiącepięćsettrzydzieściczteryzłote)

2)    2013 kwota   4.157.537 zł

(słowni: czterymilionystopięćdziesiątsiedemtysięcypięćsettrzydzieścisiedemzłotych)

 

§ 2. Spłata kredytu wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych Gminy Rogoźno w latach 2013 - 2023.

 

§ 3. Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia umowy oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf