Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Uchwała Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 89 ust. 1 pkt 2 i art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie ogółem 5.038.280 zł

(słownie:pięćmilionówtrzydzieściosiemtysięcydwieścieosiemdziesiątzłotych)
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na lata 2011-2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”

w tym realizacja w latach:

1)   2011 kwota   159.188 zł

(słownie:stopięćdziesiątdziewięćtysięcystoosiemdziesiątosiemzłotych)

2)   2012 kwota   3.734.563 zł

(słownie: trzymilionysiedemsettrzydzieściczterytysiącepięćsetsześćdziesiąttrzyzłote)

3)   2013 kwota   1.144.529 zł

(słownie:jedenmilionstoczterdzieściczterytysiącepięćsetdwadzieściadziewięćzłotych)”

 

§ 2. Zmienia się § 2 Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Spłata pożyczki wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych Gminy Rogoźno w latach 2014 – 2025”.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf