Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie składu Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR XVI/122/2011

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie składu Komisji Rewizyjnej

 

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i §5 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stanowiącego zał. nr 6 do Uchwały Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Do składu Komisji Rewizyjnej utworzonej Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 r. powołuje się Pana Macieja Kutka.

2. Pełny skład Komisji Rewizyjnej jest następujący:

1) Ryszard Dworzański Przewodniczący,

2) Adam Jóźwiak Wiceprzewodniczący,

3) Ewa Wysocka,

4) Maciej Kutka.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf