Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 230/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.230.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 grudnia 2011 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z  § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz art.285 Kodeksu Cywilnego (Dz. U.  z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Ustanawiam nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na działkach, położonych w Rogoźnie w rejonie ul.: Prusa i Szarych Szeregów, stanowiących drogi wewnętrzne do dróg publicznych (działka nr 1350 w części stanowi drogę wewnętrzną gminną oraz w części drogę publiczną gminną, natomiast działka nr 1973 stanowi drogę wewnętrzną gminną), w następujący sposób:

1)       na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 1350 o pow.2.123m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3, stanowiącej własność Gminy Rogoźno, na rzecz każdoczesnego właściciela/-li działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr: 1974/3, 1974/4, 1974/5 i 1974/7 objętych księgą wieczystą KW PO1O/00028271/5, polegającą na prawie swobodnego przechodu  i przejazdu do dróg publicznych stanowiących ul. Prusa i Szarych Szeregów.

2)       na działkach nr 1350 o pow.2.123m2 i 1973 o pow.781m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3, stanowiących własność Gminy Rogoźno, na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1974/6, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028271/5, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do dróg publicznych stanowiących ul. Prusa i Szarych Szeregów.

 

§2.

Koszt ustanowienia powyższej służebności pokrywa wnioskodawca.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf