Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XVII Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2011 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XVII Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 21 grudnia 2011 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,  

a)    dyskusja i zgłaszanie wniosków do w/w projektów uchwał,

b)    głosowanie nad projektami uchwał.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025:

a)   przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata  2012-2025 wraz z uzasadnieniem,

b)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno,

c)     dyskusja nad projektem uchwały,

d)   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025:

-     głosowanie nad autopoprawkami,

-     głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

-     głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok:

a)    przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu  Gminy Rogoźno na 2012 rok,

c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetowego ustalonego w projekcie budżetu na 2012 rok,

d)   odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,

e)     odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,

f)     stanowisko Burmistrza Rogoźna w sprawie projektu budżetu i  wniosków Rady Miejskiej,

g)    odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

h)    dyskusja nad projektem budżetu,

i)      głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok:

-     głosowanie nad autopoprawkami,

-     głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

-     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok.

8.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok,

b)    planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok,

c)     planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2012 rok,

d)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,

e)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (projekt z dnia 07.12.2011 r.),

f)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 2379/19 przy ul. Seminarialnej),

g)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działki o nr ewid.: 1478, 2379/7 i 2379/14 przy ul. Seminarialnej),

h)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

i)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (projekt z dnia 05.12.2011 r.),

j)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (projekt z dnia 06.12.2011 r.),

k)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 31/59 i części działki gruntu ozn. ewid. nr 33/183 położonych w Nienawiszczu,

l)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

m)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025,

n)    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.   Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.    Wolne głosy i wnioski.

14.    Zakończenie.

 

 

 

drukuj pobierz pdf