Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 22/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 lutego 2009 roku, o godz. 11.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 22/2009
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 lutego 2009 roku, o godz. 11.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska, Starosta Gustaw Wańkowicz, Radny Rady Powiatu Władysław Ruks, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Jan Socha, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Ryszard Juszkiewicz oraz przedstawiciel Rejonu Dróg Krajowych Piotr Antonik. Lista stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z dnia 22 stycznia 2009r.

        4.    Drogi krajowe na terenie Gminy.

5.    Drogi wojewódzkie- założenia inwestycyjne na rok 2009.

6.    Drogi powiatowe:

      - omówienie stanu dróg powiatowych na terenie Gminy,

      - wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne między Gminą Rogoźno a Powiatem Obornickim.

7.    Stan dróg gminnych.

8.    Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady.

9.    Wolne głosy.

10.   Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby w porządku obrad,  po pkt 7 udzielić głosu Radnemu Powiatu, Władysławowi Ruks. Porządek został przyjęty z autopoprawką.

Do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22 stycznia nie zgłoszono uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do omówienia pkt 5 porządku posiedzenia, z chwilowym pominięciem pkt 4 z powodu nieobecności przedstawiciela Dróg Krajowych na terenie gminy.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak złożył podziękowania przedstawicielowi RDW Janowi Socha za prace w 2008 roku mimo, że nie wszystkie udało się ukończyć przed zimą. Zdaniem Przewodniczącego w gminie miała miejsce  „mała rewolucja” na drogach wojewódzkich. Zb. Nowak wyraził także nadzieję na podobny przebieg prac w 2009 roku. Następnie Przewodniczący Komisji oddał głos Kierownikowi RDW.

Kierownik J.Socha poinformował, że rok 2007 i 2008, były bardzo dobre pod względem wykonanych prac na drogach wojewódzkich, co było widoczne na terenie Gminy, a szczególnie w Rogoźnie. Następnie Kierownik złożył krótkie sprawozdanie z prac zrealizowanych na drodze wojewódzkiej nr 241 w 2008r. Mianowicie  położono dywanik i chodnik na odcinku Ruda - Rogoźno o wartości 1 416 000 zł. Kierownik zapewnił też, że jak tylko warunki  się poprawią, to pracę na tym odcinku zostaną wznowione. Powodem opóźnienia są zbyt wolno spływające pieniądze, ponieważ  decyzje podejmowane w Sejmiku Województwa są spowolnione przez przeszacowanie budżetu oraz przez długą procedurę przetargową, trwającą  nawet do dwóch miesięcy. Kolejnym zadaniem zrealizowanym przez RDW było ułożenie chodnika na odcinku ulic Kotlarska – Kościuszki o długości 981 mb. oraz  o łącznej wartości 365 900 zł, z czego 200 000 zł zostało sfinansowane przez gminę Rogoźno. Kierownik podkreślił znaczenie pomocy Gminy przy realizacji zadań. Następnym pkt sprawozdania było ułożenie chodnika w m. Pruśce o długości 879 mb. za 365 000 zł. Kierownik poinformował, że pracę na tym odcinku trwały tak długo, gdyż przed rozpoczęciem prac należało najpierw założyć kanalizację. Poinformował także, że trzeba będzie wykonać niewielkie poprawki od strony Rogoźna, ale ich wykonanie nie należy już do budżetu RDW. Dodatkowo w niektórych miejscach skarpa będzie poszerzona, ułożone i zasypane rury, dla właściwego odwodnienia. Wszystko to, aby chodnik nie zsuwał się do rowu. Ustalenia i decyzja w tej sprawie zostały na miejscu ustalone i podpisane. Następnie Kierownik RDW omówił wykonanie remontu ulic II Armii Wojska Polskiego i Piłsudskiego. Podkreślił znaczenie tego remontu, nie tylko załatano dziury, ale objęto więcej prac o łącznej wielkości 2500m² oraz o łącznej wartości 225 000 zł. Łączna wartość wykonanych robót w 2008r.wyniosła 2 525 852 zł. Kierownik zaznaczył, że jest to kwota znacząca. Przywołał także wartość  robót wykonanych w Gnieźnie, na znacznie mniejsze sumy. W dobrym roku 2007 na kwotę 1 280 000zł, a w 2008r. - 700 000zł.

W 2009 roku planowanymi zadaniami na terenie  Gminy Rogoźno są: budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Czarnkowskiej, Fabrycznej i II Armii Wojska Polskiego o wartości kosztorysowej 1 230 000zł. Jaka będzie wartość po przetargu nie wiadomo. Spekuluje się, że trochę niższa od kosztorysowej. Dokumentacja do tego zadania jest przygotowana, obecnie pozostaje czekać na decyzję na budowę. RDW zdecydowało się na dodatkowe opracowanie dokumentacji na odcinek chodnika w Pruścach do posesji nr 81. Uznano, że należałoby dokończyć ten odcinek, mimo że projekt wcześniej zatwierdzony przez obie strony był inny. Dodatkowe 90 m chodnika  w Pruścach  zakończyło by prace w całej miejscowości. Nie wiadomo nadal czy prace te miałyby się rozpocząć w tym roku, czy w przyszłym. Z powodu informacji o cięciach budżetowych, które mogą odbić się na zadaniach RDW trzeba liczyć się z możliwością nie wykonania części z nich.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak oddał głos Marianowi Połczyńskiemu.

Radny M. Połczyński wyraził zadowolenie z prac wykonanych w Pruścach oraz powiedział, że kierownik RDW odpowiedział już na jego wcześniejsze wątpliwości co do terminu wykonania prac w Pruścach.

Kierownik RDW poinformował, że plany są na ten rok, ale niczego nie jest pewien. Wszystko zależy od tego,czy będą pieniądze na dokończenie tego 90-cio metrowego odcinka chodnika do posesji nr 81.

Radny M. Połczyński stwierdził, że inicjatywa RDW była dobrym posunięciem, gdyż w przypadku nie zajęcia się tą sprawą wydano by pismo do Marszałka Sołectwa. Wyraził także nadzieję na wykonanie prac w 2009 lub w 2010 roku.

Kierownik RDW zapewnił, że zadanie zostanie wykonane w tych latach. Stwierdził, że o wiele dłużej trwała realizacja całego zadania w Pruścach. Dobrym ruchem  było ukończenie prac nad odwodnieniem.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zabrał głos w dyskusji. Wyraził zadowolenie z końcowego etapu prac w Pruścach oraz z zajęcia się pozostałą nie objętą pracami częścią wsi. Poinformował, że Sołtys Prusiec telefonował do niego już w tej sprawie. Sam zaś chciał na dzisiejszym posiedzeniu Komisji zająć się tematem dokończenia odcinka chodnika do posesji nr.81. Przewodniczący powiedział, że jest dla niego sukcesem doprowadzenie prac w Pruścach do końca. Przypomniał, że kiedyś był Radnym Sejmiku i wie jak od początku przebiegał proces realizacji tego zadania. Gdzie od początku ktoś nie zauważył, że mimo finansowania z pieniędzy unijnych oraz mimo tego, że wieś jest duża, posiada szkołę, sklepy, straż, nie zostały uwzględnione te 90 m. Mimo 3 lat całego procesu realizacji zadania w Pruścach w końcu widoczne są efekty. Przewodniczący nawiązał do słów Kierownika RDW, o tym że Rogoźno ma lepsze wyniki od samego Gniezna i konsekwentnie realizowane są  aspirację Rogoźna. Poprosił J. Sochę o przyznanie mu racji, że bez pomocy Gminy Rogoźna, 450 000 zł, nie udało by się osiągnąć takich wyników. Mimo głosów przeciwnych m.in. z prasy trzeba wyjść naprzeciw i zawrzeć porozumienia. Żeby czegoś oczekiwać, trzeba najpierw dać- Gmina Rogoźno miała duży wkład. Przewodniczący następnie podjął temat ronda na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki, Czarnkowskiej, Fabrycznej i II Armii Wojska Polskiego. Prosił w imieniu swoim i niektórych radnych aby w/w ronda nie obsadzać wysoką roślinnością, bądź obsypywać kamieniami, jego zdaniem najlepiej położyć coś płaskiego. Przewodniczący Zbigniew Nowak zapytał Kierownika RDW czy orientuje się jakby miało ono wyglądać.

Kierownik J. Socha odpowiedział, że nie miał w ręku jeszcze dokumentacji, ale z reguły projektuje się nisko położone krzewy, jałowce. Nie zasłaniające widoczności, podobne do t np. ronda w Wągrowcu.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w Wągrowcu krzewy nie są aż takie niskie.

Kierownik J. Socha powiedział, że wtedy należałoby je przyciąć, ale jego zdaniem dla samochodów osobowych widoczność tam jest wystarczająca, a jeśli chodzi o utrzymanie porządku na rondzie to krzewy  są łatwiejsze do  pielęgnacji. Różnego rodzaju trawy wymagają koszenia. Rozwiązaniem jest zabrukowanie ronda, bądź jeśli Gmina wyrazi gotowość do utrzymania tej zieleni, sadzi się roślinność. Nadmienił, że zgadza się z Przewodniczącym Z. Nowakiem, że bezpieczeństwo na drodze jest ważne, ale nisko położone jałowce, krzewy nikomu nie przeszkadzają. Wystarczy od czasu do czasu oczyścić z zielska i uprzątnąć ze śmieci. Z kolei z  utrzymaniem trawy różnie bywa, często zdarza się, że się jej nie kosi. Następnie Kierownik J. Socha nawiązał do dyskusji, na temat wsparcia Gminy Rogoźno przy wykonywaniu zadań zrealizowanych w 2008r. na terenie Gminy przez RDW. Stwierdził, że takim działaniem Gmina daje mocny argument do podejmowanie kolejnych inwestycji. Ponadto niektórzy mają pretensje o faworyzowanie Rogoźna, ale nie biorą pod uwagę tego, że Rogoźno miało znaczący udział w wykonywanych zadaniach.

Przewodniczący Z. Nowak poprosił Kierownika RDW o wzięcie pod uwagę jego sugestii, ws posadzenia niskiej roślinności na rondzie.

Kierownik J. Socha odpowiedział, że na pewno to zostanie uwzględnione w szczegółach specyfikacji zadania.

Następnie Przewodniczący Z. Nowak nawiązał do pisma z Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na wysokości wyjazdu  z Biedronki  oraz postawienia znaku „STOP” na ul. Polnej, gdyż jadąc w stronę Rudy, prawa strona ulicy ma taki znak, a lewa nie. Nadmienił, że doszło już tam do kilku wypadków. Dawno temu składano w tej sprawie pismo i uzyskano odpowiedź, że ma  się zebrać Komisja Bezpieczeństwa na wizję lokalną. Przewodniczący zapytał Kierownika J. Sochę kiedy takowa Komisja miałaby się zebrać i czy byłaby możliwość udziału w tej wizji lokalnej.

Kierownik J. Socha odpowiedział, że na pewno radni zostaną powiadomieni o terminie tej Komisji.

Radny A. Olenderski  podziękował Kierownikowi J. Socha za dokonane inwestycje, szczególnie za bezpośrednie nadzorowanie inwestycji. Dalej Dyrekcji z Poznania, Samorządu, Sejmikowi Wojewódzkiemu, radnym  w imieniu swoim i mieszkańców gminy. Widoczna jest poprawa bezpieczeństwa, zatoczki autobusowe usprawniły ruch, nie tworzą się zatory na drodze, przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów. Ponadto poprawił się wizerunek samej okolicy. Ubolewają jednak nad tym, że roboty nie objęły odcinka aż do samych torów kolejowych. Nie zostało to dokończone ze względu na to, że teren ten jest w posiadaniu PKP, a załatwianie procedur z nimi trwa bardzo długo, a przy realizacji zadań na odcinku Ruda- Rogoźno liczył się czas, trzeba było rozpocząć to zadanie w 2008r.   Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tymże wydają im się za daleko przystanki autobusowe, ale zgodnie z wymogami tak musiało to zostać zrealizowane. Ponadto w przyszłości ma powstać tam rondo, dlatego aby nie kolidować z jego budową, przystanki musiały być tak zlokalizowane. Następnie radny zapytał, czy odcinek drogi przy posesji p. Ptaszyńskiego będzie objęty pracami?

Kierownik J. Socha powiedział, że ów przeszkadzający parkan miał być rozebrany, aby tam rozpocząć pracę, ale na etapie sporządzania dokumentów przetargowych, został wyłączony i nie wszedł do przetargu. W tym roku planuje się to dokończyć, ale nie w ramach tego zadania, bo na to już jest za późno. Położenie pozostałej części chodnika na odcinku ok 40m będzie zadaniem dodatkowym, które ma nadzieje zostanie zrealizowanie w tym roku.

Radny A. Olenderski zapytał, czy zostanie położony chodnik po lewej stronie drogi, jadąc od drogi krajowej nr 11, od skrzyżowania do DENDRO. Gdyż z drugiej strony torów kolejowych chodnik jest położony prawie do samych torów, brakuje ok8 metrów, a po przeciwnej stronie chodnika nie będzie, aż do skrętu do DENDRO. Chodzi o to, żeby chodniki znajdowały się na tej samej wysokości. Poprosił o to, aby w razie gdy będzie dalej to planowane uwzględnić poruszoną przez niego kwestię.

Kierownik zapytał o jak długim odcinku brakującego chodnika mowa.

Radny A. Olenderski odpowiedział, że chodzi o ok. 25 metrów i gdyby dokończono ten chodnik, to wjazd do Rogoźna od strony Rudy byłby znacznie ładniejszy.

Kierownik J. Socha powiedział, że jak następnym razem będzie w Rogoźnie lub w okolicy, zadzwoni do radnego i wspólnie pojadą na przedmiotowe miejsce, aby uzgodnić ewentualne prace.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział do Kierownika J. Sochy, że kiedyś zrodził się pomysł wśród radnych, aby porozmawiać z Zarządem PKP w sprawie wyremontowania przejazdu kolejowego.

Kierownik J. Socha powiedział, że należałoby zorganizować spotkanie z PKP i Zarządu RDW, aby uniknąć sytuacji w której wzajemnie unika się odpowiedzialności i zwala winę na drugą jednostkę.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że generalnie wyremontowanie przejazdu leży w gestii PKP.

Kierownik J. Socha powiedział, że jest to teren w posiadaniu PKP, ale przy ich aprobacie i zgodzie można by chodnik tam ułożyć, ale fakt jest taki, że to nie jest obowiązek WZDW, aby o to zabiegać.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że na następną Komisję Gospodarki Finansów i Rolnictwa można by zorganizować wspólne spotkanie WZDW- Gniezno i PKP. Poprosił Kierownika o pomoc, aby dowiedział się do kogo zwracać się z poruszoną kwestią.

Kierownik J. Socha powiedział, że ustali to i poda do wiadomości, przez Biuro Rady.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że brakuje przedstawiciela dróg krajowych, który nie zdążył jeszcze dojechać na posiedzenie, dlatego przejdzie do omawiania dróg powiatowych, po czym oddał głos Dyrektorowi ZDP R. Juszkiewiczowi.

Dyrektor R. Juszkiewicz na wstępie w imieniu Starostwa Powiatowego i ZDP podziękował Radzie Miejskiej w Rogoźnie, za pomoc w postaci dofinansowań do inwestycji  drogowych, które są wykonywane na terenie gminy Rogoźno. Miała miejsce przebudowa chodnika na ul. Wielka Poznańska na długości 189m o wartości ok 82 000zł, z czego gmina Rogoźna przekazała 41 000zł na to przedsięwzięcie. Przebudowano chodnik przy LO im. Przemysława II o długości 191m, wartość robót to ok 66 000zł , gmina Rogoźno – 41 000zł, powiat  Oborniki- 25 000. Przebudowano drogę powiatową Jaracz- Parkowo, obustronne poszerzenie na długości 900m od torów kolejowych do wioski, wartość inwestycji to 99 000zł, gmina Rogoźno- 47 000zł, powiat Oborniki- 52 000zł. Zbudowano chodnik i poszerzono jezdnie na drodze powiatowej Rogoźno- Garbatka na długości 362m o wartości ok. 220 000zł, gmina Rogoźno- 130 000zł, powiat Oborniki- 90 000zł. Wykonano powierzchniowego utrwalenie nawierzchni bitumicznej w Studzieńcu na długości 1,025km, Rogoźno- Owczegłowy na długości 3,348km oraz Gościejewo- Grudna na długości 1km. W sumie zrobiono 6,5km powierzchni, 742m chodnika z czego gmina Rogoźno dołożyła 279 000zł, powiat Oborniki 413 000zł. Stwierdził, że jest to sukcesem. Stan dróg w Studzieńcu, w Parkowie, Owczegłowy był kiedyś zaliczany w klasyfikacji stanu dróg jako zły. Nawierzchnie te były już bardzo zużyte.

Radny M. Połczyński zapytał jaki był koszt wykonania prac na odcinku Rogoźno- Owczegłowy?

Dyrektor R. Juszkiewicz  powiedział, że łączny koszt prac na odcinku Rogoźno- Owczegłowy i na odcinku Boguniewo- Studzieniec to ok 184 000zł.

Radny M. Połczyński powiedział, że zbliża się wiosna czy w związku z tym, będą drogi równane równiarką powiatową?

Dyrektor R. Juszkiewicz powiedział, że w ramach bieżącego utrzymania w 2009r. powiat zakupił w 2008r. dość drogi sprzęt, który już się sprawdza . Chodzi o ciągnik „ Lomborghini”. Korzystano z niego już w ostatnich miesiącach. Posiada ramie  hydrauliczne do którego można założyć kosiarkę stokową, która jest łamana. Wymienia się w niej noże, dlatego raz służy do przycinania traw i poboczy, a innym razem do krzaków. W gminie Rogoźno oczyszczono z krzaków drogę Gościejewo- Grudna, na odcinku 4,2km, drogę Wełna- Boruchowo na odcinku 4km oraz Rogoźno- Boguniewo o długości 6km. Ramię tej maszyny sięga aż do wewnętrznej przeciwskarpy. Kolejną jej zaletą jest to, że mieli ona od razu, to co zetnie. Dodał, że do jednego ramienia można także, przymocować inna głowicę, mianowicie specjalistyczną głowicę służącą do pogłębiania istniejących rowów przydrożnych oraz głowicę frezowania pobocza. Na dzień dzisiejszy prace przy użyciu głowicy do frezowania pobocza wykonano na odcinku 8km m.in. w Boguniewie.

Radny M. Połczyński powiedział, że odcinek drogi powiatowej  Pruśce- Sierniki jest bardzo zarośnięty krzakami, co utrudnia to widoczność, a także mijanie się samochodów. Zapytał czy można by przy użyciu tej maszyny pozbyć się tego problemu?

Dyrektor R. Juszkiewicz powiedział, że prace są wykonywane tylko na terenie powiatu Oborniki. Nadmienił, że nie ujęto tego w sprawozdaniu, ale wykonano prace porządkowe na odcinku Wełna- droga krajowa nr 11 oraz na odcinku droga krajowa nr 11- Parkowo. W planach jest odcinek drogi Rogoźno- Owczegłowy. Stopniowo będą realizowane prace na innych terenach gminy.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy byłaby możliwość wynajęcia sprzętu Lomborghini przez gminę Rogoźno?

Dyrektor R. Juszkiewicz nie mogą zarobkować w ten sposób. Ponadto maszyna ma bardzo dużo zadań do wykonania na chwilę obecną. Poza samymi wymiennymi głowicami posiada także, przednią łyżkę przy pomocy której można np. budować chodniki. Przez najbliższe kilka lat ciężko będzie wygospodarować nawet dzień w pracach tej maszyny. Dodał, że jest ona bardzo uniwersalna, gdyż można dokupić do niej chociażby podkaszarkę do gałęzi. Sama głowica kosztuje ok 30 000zł, jest to nie wiele w porównaniu do ilości prac, których przy jej użyciu się wykonuje.

Radny A. Olenderski powiedział, że odcinek Rogoźno- Garbatka na której położono chodnik sprawił dużą radość mieszkańcom. Napływają do niego liczne głosy zadowolenia, ale jeszcze dalej, za torami kolejowymi są mieszkańcy, którzy potrzebują chodnika. W obawie przed szybko jadącymi samochodami schodzą na pobocze, a nawet do rowów. Podziękował Staroście za osobiste dopilnowywanie prac w Rogoźnie, radnym powiatu za przegłosowanie, Dyrektorowi R. Juszkiewiczowi za pomoc. Zapytał czy jest szansa, ze w 2009r. powstanie chodnik na tym odcinku drogi? Jeśli tak, to czy będzie można przeprowadzić prace od przejazdu kolejowego, po wcześniejszych konsultacjach z Zarządem PKP?

Dyrektor R. Juszkiewicz odpowiedział, że mapy zostały zlecone, podobnie jak opracowanie do PKP. Powiedział, że w Wargowie była podobna sytuacja. Pozwolenie na budowę chodnika na odcinku 26 m wydał wojewoda i tak samo będzie w przypadku odcinka Rogoźno- Garbatka. Procedura załatwiania spraw z Zarządem PKP jest bardzo długa i przypuszcza, że w 2009r. nie uda się zrealizować tego zadania. Najpierw geodeta przygotowuje mapę, później wysyła do PKP, które musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie prac. Następnie sporządza się projekt budowlany i wysyła się go do Urzędu Wojewódzkiego, na co Wojewoda wyraża zgodę, a tym samym wydaje pozwolenie na budowę. Około pół roku trwa sam proces załatwiania spraw  z PKP.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy istnieją ewentualne zagrożenia w realizacji zadań inwestycyjnych w 2009r. na terenie gminy Rogoźno?

Dyrektor R. Juszkiewicz odpowiedział, że nie.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał co z pracami na drodze w Karolewie, na które gmina Rogoźna przeznaczyła 50 000zł?

Dyrektor R. Juszkiewicz odpowiedział, że sprawa jest w toku. Złożono dokumentację na pieniądze  z rezerwy budżetowej. Wnioski mają być w najbliższym czasie rozpatrywane i teraz pozostaje czekać na odpowiedź. Jeżeli będzie pozytywna to sprawa się sama rozwiąże, a w przypadku odpowiedzi negatywnej będą dalsze próby jej rozwiązania. Do końca marca powinna zapaść decyzja.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powitał Kierownika Obwodu Drogowego w Obornikach Piotra Antonika. Następnie poprosił o wyjaśnienie kiedy będą realizowane prace na Rudzie?

Kierownik P. Antonik powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu miał być obecny przedstawiciel z GDDKiA z Poznania, a on sam nie odpowie na to pytanie, gdyż nie jest doinformowany.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy na najbliższą Sesję zjawi się taki przedstawiciel?

Kierownik P. Antonik odpowiedział, że przypomni o zaproszeniu.

Radny A. Olenderski powiedział, że w projekcie jest zaplanowane na dokumentacje (52;09)na Rudzie 20 000zł, natomiast po rozmowach z GDDKiA inwestycja ta ma być rozłożona na 2009r.i 2010r. W pierwszym roku miałby być  sporządzona dokumentacja, a w kolejnym dopiero rozpoczęte prace. Jeśli chodzi o budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej, to pozostał fragment nie objęty pracami. Miałby tam powstać rozjazd z ewentualną nową drogą, prowadzącą do firmy DENDRO. Ponadto inwestycje tam podjęte mogłyby wyeliminować ruch wzdłuż domków jednorodzinnych. Mieliby oni dojeżdżać się do ronda i później z niego kierować się na Rogoźno lub Oborniki, przy zachowaniu wjazdu na osiedle. Jak ma wyglądać ciąg dla pieszych jeszcze nie wiadomo. Jeśli miałby być to ruch dwukierunkowy to ok8m, a gdy jednokierunkowy to 4m by wystarczył. Trzeba jednak pamiętać o mieszkańcach osiedla, aby zapewnić im wyjazd na drogę nr 11.  Ponadto powiedział, że jest jeszcze wyjazd ze strony Żołęcina, z którego prowadzi droga gruntowa. Nadmienił, że od Obornik w stronę Poznania droga jest ładnie zrobiona, od Chodzieży do Piły również, tylko pozostaje miejsce w Rudzie i w Gościejewie, które zamknęło by cały odcinek. Ponadto często dochodzi w tym miejscu do wypadków.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że podsumowując inwestycje na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, to właśnie z krajowymi są największe kłopoty. Przywołał remont na drodze w Tarnowie, gdzie odkryto kilka błędów rok wcześniej i naprawiono je, ale w sposób inny niż należyty.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Komisji udzielił głosu Władysławowi Ruks.

Radny Powiatu W. Ruks poinformował, że jest możliwość zorganizowania koncertu poświęconego Bułatowi Okudżawie. Inicjatywa wzięła się stąd, że ubiegłego roku we Zielonej Górze odbył się  koncert piosenki rosyjskiej i Żanna Biczewska była w nim głównym jurorem. Po tym koncercie Minister Kultury zaproponował jej zorganizowanie koncertu galowego poświęconemu Bułatowi Okudżawie, na którym mieliby wystąpić artyści z Polski i Rosji, między innymi w woli zacieśnienia stosunków polsko – rosyjskich. Niedawno Minister zobowiązał się do sfinansowania tego koncertu. Artyści mieli już ustalone terminy tego koncertu, gdy tymczasem prawdopodobnie okrojono mu dotacje na ten cel i oświadczył, że pieniędzy dać nie może i koncert  się nie odbędzie. Wtedy Żanna Biczewska zdeklarowała się, że dopnie swego i ten koncert się odbędzie, organizując  serie zarobkowych koncertów w Polsce, Rosji i w wschodniej Niemiec. Taki właśnie koncert miałby się odbyć w Rogoźnie. Wielkich starań wymagało przygotowanie tych koncertów, trzeba było ściągnąć artystów w Rosji, Niemiec, Polski. Wszystko po to, aby móc zorganizować koncert galowy poświęcony Bułatowi Okudżawie. Najwyższa półka ballady rosyjskiej. Podejrzewa, że byłyby to duże wydarzenie w kulturze Rogoźna. Koszt tego przedsięwzięcia to 10 000zł., które trzeba od razu zapłacić, ale poza tym Żannę Biczewską nie interesuje nic innego. Po rozmowie z Dyrektorem RCK, okazało się, że połowę tej sumy można by uzyskać ze sprzedaży samych tylko biletów. Przypomniał,że kiedy proponowano występ pochodzącemu z Rogoźna, Panu Torzewskiemu, ten zażądał aż 25 000 zł. za występ w swoim rodzinnym mieście. Zwrócił się z prośbą o poparcie tej inicjatywy i przekazania kwoty 10 000zł, na rzecz RCK, aby ten koncert mógł się odbyć. Wiele wysiłku i zaangażowania wymagała organizacja tego wszystkiego.

Radny Z. Nowak zapytał, Panią Skarbnik M. Kachlicką czy w budżecie znajdą się pieniądze na ten cel?

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że w tej chwili nie ma.

Burmistrz powiedział, że zgadza się, że taki koncert cieszyłby się dużym zainteresowaniem, ale w planach są Dni Rogoźna od 1 do 3 mają i w tej chwili prowadzone są jeszcze negocjacje z Panem Torzewskim, który początkowo chciał za występ 25 000zł, teraz zszedł do 22 000zł. 4 marca ma się odbyć spotkanie z różnymi stowarzyszeniami  w sprawie organizacji Dni Rogoźna. Warunkiem jaki postawiono managerowi  Pana Torzewskiego jest kwota 20 000zł za koncert. Ponadto artysta zażyczył sobie 50% kwoty do 28 lutego, a drugą połowę 60 minut przed koncertem. Ostatecznie nie zdecydowano się na akceptację tego warunku w umowie. Wyrażono zgodę na kwotę 20 000zł., gdyż poprzedni  Radny J. Piechowiak zobowiązał się do poszukania inwestorów na kwotę 10 000zł. Z tego co mu wiadomo Bank Spółdzielczy obiecał już 2 000zł, Starostwo Powiatowe 5 000zł. Do dnia dzisiejszego nie było odpowiedzi ze strony Pana Torzewskiego, ale jeśli nie przyjmie warunków to wtedy będzie szukać innych propozycji.

Radny Powiatu W. Ruks powiedział, że koncert miałby się odbyć 17 bądź 18 marca. Noclegi, hotele, wyżywienie nic z tych rzeczy nie  interesuje Żanny Biczewskiej.

Radny Z. Nowak powiedział, że już wcześniej zapoznał się z tematem koncertu i wie, że impreza w RCK miałaby być biletowana. Koszt jednego biletu to 20 zł. Stwierdził, że na pewno taki koncert  spotkałby się z dużym zainteresowaniem, 300 biletów po 20 zł, to 6 000zł i tylko 4 000zł tak naprawdę potrzebne by było z budżetu.

Burmistrz przypomniał, że przy posługiwaniu się takim uproszczeniem należy pamiętać o tym, że nikt do końca nie wie ile takich biletów się sprzeda. Przypomniał kiedy swój występ miała orkiestra Lotnicza, sala była pełna, ale wstęp w tym przypadku  był wolny.

Radny Powiatu W. Ruks powiedział, że przy odpowiednim nagłośnieniu koncertu bilety na pewno się zwrócą.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że koncert z okazji Dni Rogoźna nie jest biletowany i w związku z tym nie ma w nim przychodów z biletów, a koncert Żanny Biczewskiej częściowo by się zwrócił. Powiedział, że można by znaleźć w budżecie pieniądze na ten cel, bądź ewentualnie coś przesunąć. Radny zapytał Burmistrza co należałoby dalej zrobić? Czy potrzebny jest wniosek?

Burmistrz odpowiedział, że W. Ruks dopiero dzisiaj go poinformował o całej sytuacji i trudno mu jest od razu zdecydować co robić dalej. Powiedział, że sama decyzja zależy od członków Komisji i nie zależnie od tego co  myśli, to oni ją podejmą. Powiedział także, że ośrodek kultury powinien się tym zająć.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że brał udział w rozmowie z Dyrektorem RCK i ten nie ma pieniędzy na ten cel. Przypomniał, że  koncert tak naprawdę nie wyniósł by 10 000zł, a ok4 000zł. Powiedział także, że nikt do końca nie wie jakim zainteresowaniem będzie cieszył się  ten koncert. Może więcej, może mniej.

Radny A. Olenderski zaproponował aby bez wniosku nad tym porozmawiać nad tym koncertem. Na najbliższej Sesji można przegłosować pomysł.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że zgodzi się z tym, ale zaznaczył, że Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa jest za zorganizowaniem takiego koncertu i zwrócił się z prośbą do Burmistrza o wygospodarowanie pieniędzy na tą imprezę.

Radny Powiatu W. Ruks powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jest późno na organizację pieniędzy, ale ma nadzieję, że uda się to zrobić. Po czym podziękował za wysłuchanie go.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał radnego Powiatu W. Ruks czy kontaktował się z innymi radnymi na temat koncertu?

Radny Powiatu W. Ruks odpowiedział, że jeszcze nie.

Burmistrz Rogoźna  powiedział, że może należałoby porozmawiać ze Starostą Obornickim, który dofinansowałby koncert.

Radny Powiatu W. Ruks odpowiedział, że jeszcze nie rozmawiał z nim.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że to jest dobry pomysł, koncert byłby po części finansowany z budżetu powiatu i resztę dołożyłoby Rogoźno. Koncert można by zorganizować pod patronem powiatu, a nie tylko gminy Rogoźno.

 

Następnie przystąpiono do omówienia materiałów związanych z najbliższą sesją.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym przy ul. Długiej w Rogoźnie. Dawniej w planie przestrzennym działka była przeznaczona pod stację średniego ciśnienia. W związku z tym, że gazownia nie potrzebowała całego terenu tej działki, dlatego ją podzielono. Powstał nowy plan przestrzenny, w którym działka jest pod zabudowę mieszkaniową. Wyceniono już ten obszar i można go sprzedać.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał na ile ją wyceniono?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na 40 000zł. (15:39).

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał zgromadzonych czy są pytania i ewentualne uwagi do projektu uchwały?

Uwag i pytań nie było.

Następnie omówiony został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym przy ul. Kościuszki w Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił położenie działki oraz powiedział, że ma być ona przeznaczona pod budownictwo wysokie, czyli bloki. Poinformował, że p. Dąbrowski złożył wniosek na zakup tego terenu  o łącznej powierzchni 1.786m². Do przetargu wyceniono go na ok 200 000zł.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że gdyby udało się sprzedać działki to dochody do budżetu będą.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że plany przychodów ze  sprzedaży działek są już ujęte w budżecie.

Uwag do projektu uchwały nie było.

W następnej kolejności został omówiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że chodzi o poszerzenie działalności gastronomicznej. Wniosek złożył właściciel pizzerii „Verona” p. J. Czerwiński, który zamierza rozbudować swoją działalność.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że na planie przestrzennym są tylko działki jednorodzinne wokół przedmiotowego miejsca. Zapytał co się stanie jeśli z poszerzenia gastronomii wyniknie  budowa fabryki. Zasugerował, że o opinie należałoby poprosić SANEPID, przed podjęciem uchwały, aby nie doprowadzić do kłótni między sąsiadami.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że SANEPID nie może ingerować w domach prywatnych. W założeniu jest poszerzenie działalności, może chodzi tylko o powiększenie sali.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że trzeba liczyć się z tym, że powstanie tam fabryka i należy wziąć pod uwagę zdanie mieszkańców.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że po ogłoszeniu mieszkańcy mają prawo złożyć wniosek, później może się odbyć ewentualna debata publiczna na ten temat. Starostwo pisemnie zawiadamia mieszkańców o sprzedaży działki. Nie ma sytuacji, że odbędzie się to bez ich wiedzy.

Radny A. Olenderski powiedział, że miejsce takie jak właśnie pizzeria cieszy się dużym zainteresowaniem i jest potrzebne.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że można zorganizować spotkanie z p. J. Czerwińskim w jego lokalu i bliżej zapoznać się z przedmiotowym miejscem. Powiedział, że być może jest zainteresowanie na pizzerie, ale trzeba pamiętać o mieszkańcach sąsiednich posesji.

Radny A. Olenderski powiedział, że nie należy ograniczać inwestycji. Przypomniał, że dużo ludzi korzysta z usług pizzerii. Nawiązał do słów Burmistrza, że odmowa przyjęcia uchwały jest już ostateczna, z kolei w przypadku jej zaakceptowania mieszkańcy mogą złożyć wniosek, może się odbyć debata publiczna.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że p. Czerwiński chce się rozwijać, tworzyć coś lepszego i szkoda byłoby mu uniemożliwiać inwestowanie.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że każdy z radnych będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem, a on już dzisiaj mówi otwarcie, że będzie przeciwko tej uchwale.

Następnie omówiono kolejny projekt uchwały w sprawie Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że chodzi o zmianę w Statucie przyjętym w grudniu 2008r., w §1 pkt 2 użyto nazwy Janowiec, a powinno być- Janowiec Wielkopolski.

Pytań i uwag do uchwały nie było.

Następnie przystąpiono do omawiania uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009r.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśniła, że w projekcie uchwały chodzi o jedną zmianę, a konkretnie o przeniesienie wydatku budżetowego z rozdziału 60017- drogi wewnętrzne, do rozdziału 60016- drogi gminne, „wykonanie dywanika asfaltowego na drodze osiedlowej w m. Ruda”.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy ta droga jest gminna?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak. Gdyby nie była nie można by jej ująć w planie budżetu.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał co by się stało, gdyby nie podjęto tej uchwały?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wtedy będzie ten wydatek uchylony.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na 24 lutego wyznaczono termin posiedzenia, ale powiadomiono RIO, że zmiana w budżecie ma zapaść dopiero na sesji 25 lutego. Przesłano projekt uchwały ze zmianą i w związku z tym rozpatrzono pozytywnie prośbę oraz przesunięto termin posiedzenia.

Radny A. Olenderski powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że Klub zabrał pieniądze na część inwestycji planowanych w jego rejonie. Natomiast droga w m. Ruda, o której mowa została na wniosek Sołtysa Rudy zawarta w budżecie. Jeśli Klub w dalszym ciągu ma zamiar się odgrywać na  jego osobie, to nie przez zanegowanie tej uchwały. Przypomniał, że wcześniej wspomniany Sołtys od dawna się starał o wyremontowanie tej drogi. Poprosił o obiektywne rozpatrzenie sprawy. Nadmienił, że on nigdy nie przyczynił się do tego, aby komuś inwestycje zabrać i utrudnić mu  pracę. Liczy się inwestowanie i nie ma znaczenia fakt od jakiej grupy inicjatywa wyszła.

Radny M. Połczyński poprosił o wyjaśnienie zadania majątkowego „Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego – KOTWICA w Rogoźnie” opiewającego na 2 000 000zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że uchwała w sprawie tego przedsięwzięcia została podjęta w sierpniu 2007r. Gmina ze środków własnych miała dać część z tych 2 000 000zł, w tym roku w planach jest 45 000zł., a część miały pokryć pieniądze z Unii Europejskiej.

Skarbnik Gminy przypomniała, że uchwała w tej sprawie została podjęta w 2007r.przez Radę Miejską.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak przystąpił do kolejnego pkt posiedzenia i oddał głos Prezesowi Zarządu PSS „Społem” Cz. Dalekiemu.

Cz. Daleki powiedział, że jego spółdzielnia ma kłopoty finansowe, spowodowane głównie przez dzierżawcę Jana Pijanowskiego, który od 2005r.nie płaci podatku od nieruchomości na rzecz Urzędu Miejskiego. Przyczyniło się to do powstania długu w wysokości 40 000zł do 50 000zł. Umowa została podpisana aktem notarialnym. P. Pijanowski zobowiązał się płacić wszystko jak   również przejąć dług po ojcu w wysokości 11 000zł. Niestety nie spłaca tego długu. Obecnie syn Jana,  Marcin Pijanowski powinien płacić dzierżawę w wysokości 1 700zł miesięcznie + 22% VAT, czyli w sumie 2 074zł. Niestety nie wywiązuje się z zadania i nie płaci. Ma swoich popleczników, którzy byli w radzie nadzorczej, chodzi głównie o Joachima Wachowskiego. J. Wachowski opisuje cały Zarząd PSS, jego Prezesa do  Krajowej Rady Spółdzielczej w  Warszawie,

do 3 prokuratur , w Wągrowcu, Obornikach i   Szamotułach. Cz. Daleki powiedział, że nie ma podstaw, żeby ukrywać kto stoi za tą sprawą dlatego że, przysyłane są zawiadomienia o donosach na Zarząd PSS. Nadmienił, że p. Pijanowski jest dłużny spółdzielni w Rogoźnie ok 50 000zł, sprawa się ciągnie od maja 2008r. Powiedział, że nie ma pretensji o to, że Burmistrz zdecydował się oddać sprawę do komornika w Urzędzie Skarbowym w Obornikach. Poinformował, że ów komornik zajął spółdzielni dzierżawę z masarni, aby pokryć dług wobec Urzędu Miejskiego. Okazało się, że na ok 14 000zł, p. Pijanowski wpłacił zaledwie 2 100zł do Urzędu Skarbowego. Z tego powodu za ubiegłe półrocze dalsze zadłużenie wzrosło 13 000zł. Sprawa przeciwko p. Pijanowskiemu została przekazana do sądu, gdyż niezbędny jest wyrok sądowy i właściwe orzeczenie.  Prowadzi on nadal swoją działalność, a mimo to nie płaci żadnych pieniędzy spółdzielni. Pan Daleki powiedział, że nie  można dalej tolerować takiego zachowania. Ponadto stwierdził, że oburzający jest fakt, że p. Pijanowski pisze pisma na zarząd.  Np. z dnia 24 kwietnia 2008r. Przyszło pismo do spółdzielni, również wysłane do Warszawy, o treści:” Zwracam się do Zarządu Rady Nadzorczej PSS „Społem” w Rogoźnie o zgodę na przepis na własność budynku zakładu mięsnego, dzierżawionego przeze mnie. W związku z zaistniałą sytuacją, zajęcia dochodów PSS „Społem” przez Urząd Skarbowy, zobowiązuję się dług ten spłacić w zamian za przepis budynku zakładu mięsnego.” Powiedział, że p. Pijanowskiemu pomaga p. Joachim Wachowski, były Przewodniczący Rady i jego dalszy krewny. Zwrócił się do członków Rady i do Burmistrza o odroczenie zaległych płatności do 30 września 2009r. Cz. Daleki powiedział, że Urząd Miejski ma zabezpieczenie w  postaci zapisu hipotecznego, mówiący o tym, że bez Urzędu  i Burmistrza wiedzy, nie można żadnej nieruchomości sprzedać. Ponownie zwrócił się do radnych o zaopiniowanie sprawy, a Burmistrza o pozytywne rozpatrzenie jego prośby. Nadmienił, że pojawił się już inny, chętny i wypłacalny  dzierżawca na miejsce p. Pijanowskiego. Przypomniał, że kiedy spółdzielnię przejmował Zarząd była ona zadłużona na 6 000 000zł i po czasie udało się spłacić ten dług. Prezes PSS nadmienił, że wszystkie działania spółdzielni są podejmowane legalnie i konsultowane z radcami prawnymi. Nadmienił, że nie dawno okazało się, że produkcja  p. Pijanowskiego prawdopodobnie stanie, gdyż nie pobiera on wody z wodociągów ze względu na swoje długi także względem nich. Rachunków za ścieki też nie płacił i  Prezes „Aquabellis” p. W. Dulko natychmiast zablokował odpływ. Dnia wczorajszego tj.19 lutego br. , do zakładu przyjechała weterynaria, gdyż po normalnych godzinach  produkcja nadal trwała. Sprawdziła teren i okazało się, że produkcja miała miejsce, mimo że odpływ ścieków jest zablokowany. Prawdopodobnie w najbliższych kilku dniach ma zostać zaprzestana produkcja w masarni p. Pijanowskiego. Przypomniał, że czynsz p. Pijanowskiego to zaledwie ok 1700. Na poświadczenie swoich słów gotowy jest przedłożyć wszystkie dokumenty podpisane aktem notarialnym, że p. Pijanowski  będzie płacił bezpośrednio podatki od nieruchomości do Urzędu Miejskiego, czego do tej pory nie zrobił. Wyraził swoją bezradność. Powiedział także, że zwrócił się do każdej możliwej instytucji m.in. na policję i wszyscy mu mówią, że występuje brak cech przestępstw. 

Radny A. Olenderski zapytał czy w umowie nie ma klauzuli mówiącej co nastąpi w razie nie dotrzymania warunków umowy? Chociażby, że umowa wygasa?

Prezes Cz. Daleki powiedział, że p. Pijanowskiemu wypowiedziano umowę, ale Z-ca Prezesa spółdzielni p. Rozmarynowicz zawiadomił Prezesa i p. Pijanowskiego o tym, że anuluje swój podpis na złożonym wypowiedzeniu, ponieważ nie zostały zachowane wszystkie wymogi prawne. Okazało się, że owe wypowiedzenie było pisane przez 2 prawników. Prezes Cz. Daleki odbył rozmowę z nimi na temat zaistniałej sytuacji i podtrzymują oni to wypowiedzenie w mocy prawnej.

W akcie notarialnym jet zapis, że umowa ulega wypowiedzeniu lub rozwiązaniu w razie złamania jej warunków, ale p. Pijanowskiego to nie dotyczy. Jest on poza prawem, nie liczy się z nikim i niczym. Prezes Cz. Daleki powiedział, że nawet nie może wejść na teren zakładu. Nadmienił, że powiatowy  Urząd Skarbowy nie może ściągnąć od niego należności. Podpisany jest akt notarialny w którym p. Marcin Pijanowski zobowiązał się przejąć dług po ojcu. Prezes Cz. Daleki powiedział, że p. Pijanowski napisał pismo, że jeśli spółdzielnia „Społem” zagwarantuje mu 90 000zł, na pobranie krwi, to wtedy spłaci należności względem spółdzielni. Odpowiedziano mu ,że jest to nie możliwe do zrobienia, na co p. Pijanowski powiedział, że w takim razie nie mają o czym rozmawiać. Na prośbę zarządu spółdzielni Burmistrz Rogoźna wysłał na miejsce Komisję i okazało się, że członka zarządu p. Pijanowski pobił. Sprawa została zgłoszona na policję i prokuraturę. Z kolei Komendant Komisariatu Policji powiedział, że aby wszcząć postępowanie przeciwko p. Pijanowskiemu musi być wyrok sądowy i komornik. Bez tego nie może przysłać żadnego policjanta. Prezes Cz. Daleki obiecał, że termin 30 września br, będzie ostateczny.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że termin płatności był już kilkakrotnie ustalany i przesuwany. W tej chwili zaległości PSS „Społem” to 50 151,97 zł na dzień 18 lutego. Należność główna to 37 663zł, odsetki wynoszą 12 200zł, koszty upomnienia 271zł. W kwocie ujęto należności za styczeń i luty 2009r. w wysokości 3 315zł. W latach 2002-2005 na zaległości wystawiono hipotekę przymusową zwykłą w kwocie 20 990,20 zł na majątku, czyli na hali  i na masarni. Drugą hipotekę wystawiono na kolejną działkę i budynki na lata 2005-2008 o wartości 13 434zł, ze względu na to, że należności nadal nie zostały pokryte.  Burmistrz powiedział, że Urzędu nie interesuje kto jest dzierżawcą, tylko podatnik. Sprawa należności p. Pijanowskiego względem PSS „Społem” teoretycznie nie powinna interesować Urzędu, ale nie chciał aby mu zarzucano brak pomocy, dlatego godził się na hipoteki przymusowe. Ponadto, hipoteki miały ustrzec gminę przed sprzedażą i pozostaniem bez niczego. Powiedział, że PSS składało wiele wniosków i nawet w 2003 roku miało miejsce umorzenie połowy długu. Z tego co pamięta zaległości wynosiły ok 18 000zł, 50% umorzono, ale i tak całość sumy nie wpłynęła do Urzędu. Następnie Burmistrz  przytoczył decyzje jakie podjęto na zaległości PSS „Społem”. Decyzja o rozłożeniu na raty z 28 listopada 2005r.na kwotę 19 347zł, na 25 rat. Nie zapłacono żadnej z nich. PSS złożyło odwołanie do SKO, jako powód podając zbyt wysokie raty, gdyż nie są w stanie ich płacić. SKO uchyliło decyzję Burmistrza za jego zgodą. Wydano kolejną decyzję w maju 2006r. na kwotę 19 417zł i rozłożono tą należność na 60 rat. Z czego wpłacono tylko na pokrycie 17, czyli kwotę 4 800zł. W decyzji tej zawarta była klauzura, że w razie braku wywiązania się ze spłaty raty, w/w decyzja zostaje unieważniona. Dlatego straciła ona moc obowiązującą. Następnie wydano kolejna decyzję o odroczeniu terminu płatności w kwietniu 2008r. na kwotę 35 000zł, w tym odsetki ok 9 000zł, opłata ??????,  koszty upominania, do lipca 2008r. Mimo to, zaległości odroczonych nie zapłacono. Wpłynęło kolejne pismo i wydano następną decyzję o odroczeniu terminu płatności w lipcu 2008r.na kwotę 44 652zł termin odroczenia był do 31 grudnia 2008r. Należności nie uregulowano.  Ponadto PSS jest winne ok 8 000zł za podatek od nieruchomości, także  wieczyste użytkowanie i zalega od 2002 do 2008r. W kwocie 8 084zł, odsetki 2 913zł i koszty upomnienia 70zł. Należności są  objęte tytułami egzekucyjnymi, które Urząd Miejski przedstawił do Urzędu Skarbowego, na kwotę wcześniej wspomnianą: 8 084zł. Dnia 28 listopada 2005r. została wydana decyzja o rozłożeniu na 25rat opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 4 479zł, ale PSS nie dokonał należnych wpłat. W kwietniu 2008r. Wydano kolejną decyzję dotyczącą odroczenia zaległości i opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 8 084zł, i odsetki w kwocie  2 100zł, do dnia 30 lipca 2008r. Ponownie nie uregulowano zaległości w związku z tym wydano następna decyzję o odroczeniu spłaty do końca ubiegłego roku, czyli 31 grudnia 2008r. Na kwotę 8 084zł zaległości opłat za wieczyste użytkowanie nie zostały uregulowane przez PSS. Burmistrz powiedział, że można sprowadzić komornika w celu egzekucji majątku, bo nie powinno jego, ani Urzędu Miejskiego jako wierzyciela interesować spór między PSS, a p. Pijanowskim. Komornik sprzeda majątek i gminie pieniądze odda. Powiedział, że od dawna decyzje w tej sprawie są odraczane, właśnie żeby pomóc PSS i on byłby skłonny zgodzić się na odroczenie do września br.

Radny M. Kuszak zapytał czy te wszystkie zadłużenia spowodował p. Pijanowski?

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że tylko przez niego. Wszyscy inni dzierżawcy płacą.

Radny M. Połczyński zapytał czy sprawa została skierowana do sądu? Jakie są ewentualne postanowienia?

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że w tej chwili oczekują na rozprawę sądową.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka zapytała kto jest właścicielem wyposażenia w masarni, PSS czy p. Pijanowski?

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że PSS „Społem”.

Skarbnik M. Kachlicka powiedziała, że rozprawa sądowa niczym nie skutkuje, ponieważ wyposażenie należy do PSS, podobnie jak budynek, więc teoretycznie p. Pijanowski nic nie może oddać, bo nic nie ma.

Prezes Cz. Daleki powiedział, że spółdzielnia ma wypłacalnego i  chętnego dzierżawcę na miejsce p. Pijanowskiego, który zapłaci.

Skarbnik M. Kachlicka zapytała czy zapłaci długi po p. Pijanowskim?

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że tak. Problemem jest pozbycie się p. Pijanowskiego z budynku.

Skarbnik M. Kachlicka zapytała czy w  pozew został napisany o wyegzekwowanie należności czy eksmisję?

Prezes Cz. Daleki powiedział, że łącznie z eksmisją. Wyjaśnił, że pozew pisało 2 adwokatów. Chodzi o przyspieszoną 14 dniową rozprawę i dopiero jak to będzie rozpatrywane to wpłynie wniosek o eksmisje. Prawnicy powiedzieli mu także, że p. Pijanowski nie będzie mógł wnieść odwołania, gdyż są dowody w sprawie takie jak np.  dokumenty przez niego podpisane.

Skarbnik M. Kachlicka powiedziała, że jeśli zostanie podjęta decyzja o terminowym odroczeniu płatności, co będzie z bieżącymi zaległościami?

Prezes Cz. Daleki powiedział, że te dwie sprawy się łączą.

Skarbnik M. Kachlicka powiedziała, że żadnej wpłaty nie ma.

Prezes Cz. Daleki powiedział, że na pewno to zostanie unormowane.

Skarbnik M. Kachlicka powiedziała, że jeśli Burmistrz wyrazi zgodę na odroczenie płatności, to najrozsądniejszym posunięciem PSS byłoby płacenie bieżących rachunków, a nie popadanie w kolejne długi. Nadmieniła, że procedura i gromadzenie dokumentacji jest bardzo długie. Samo złożenie wniosku jest tylko pierwszym krokiem, trzeba zebrać całą dokumentację, udowodnić, że spółdzielnia wyjdzie na prostą.

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że na pewno będzie regulowane.

Radny A. Olenderski zapytał co jeszcze jest w posiadaniu zarządu PSS, poza masarnią?

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że rzeźnia, sklep p. Rodak, p. Pawlak, to jest zabezpieczeniem Urzędu na hipotekę.

Radny A. Olenderski zapytał czy piekarnia też?

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że nie.

Radny A. Olenderski zapytał kto jest właścicielem?

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że właścicielem jest on. PSS „Społem” było mu winne ponad 150 000zł. Powiedział, że dla niektórych śmieszny może się wydawać fakt, że spółdzielnia wypłaca mu 50zł miesięcznie. Zarząd PSS „Społem” zobowiązał się do wyprowadzenia spółdzielni na prostą, dlatego wszystkie podatki spłacone zostały w ratach względem ZUS-u, Urzędu Skarbowego, tylko wobec Urzędu Miejskiego pozostało zobowiązanie Nadmienił, że osobiście udali się do Warszawy, gdzie wyrażono na to zgodę, bo Piła nie zezwoliła na spłatę w ratach. Zrodził się pomysł, aby wziąć kredyt w SKOK, ZUS wydał zaświadczenie, że Spółdzielnia nie zalega wobec nich. Niestety Urząd Skarbowy napisał, że PSS nie zalega wobec Urzędu Skarbowego, ale wobec Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Dlatego Bank odmówił udzielenia kredytu. Specjaliści mówią, że umowa nie została aktem notarialnym zawarta. Nie zwrócono uwagi, że zdanie „ w przypadku niezapłacenia jakiejkolwiek raty, zostanie rozwiązana umowa ze skutkiem natychmiastowym” nie zostało ujęte przez notariuszkę. Tylko mowa jest o okresie wypowiedzenia.  Z tego powodu p. Rozmarynowicz zakwestionował ważność tego dokumentu. Nadmienił, że codziennie przychodzą listy z prokuratury, zawiadomienia o pismach na PSS. Cz. Daleki powiedział, że p. Pijanowski koniecznie chce mieć masarnie za darmo dla siebie.

Radny A. Olenderski zapytał czy umowa była zawarta na czas określony, czy nieokreślony?

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że na czas nieokreślony.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał jakie są dochody spółdzielni z innej dzierżawy?

Prezes Cz. Daleki odpowiedział, że w sumie 3 250zł. Gdyby p. Pijanowski płacił byłoby dodatkowe 1 700zł. Nadmienił, że spółdzielnia jednego pracownika za najniższą krajową pensję ok 1 200zł, ponadto trzeba odprowadzać ZUS, jest portierka na wypadek włamań i kradzieży, oraz 50 zł wypłaty dla Prezesa spółdzielni. Cz. Daleki powiedział, że jest mu przykro, że musi chodzić i prosić się różnych instytucji, po raz kolejny o pomoc. Przyznał, że gdyby na początku inaczej postępował z p. Pijanowskim nie doszło by do obecnej sytuacji.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy są  inne sprawy do omawiania  w pkt: wolne głosy?

Radny M. Połczyński powiedział, że oświetlenie zamontowane, ale jeszcze nie działa. Czy wiadomo coś o terminie podłączenia?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w poniedziałek będzie coś wiadomo, ale na chwilę obecną nic nie może powiedzieć. P. Zygmunt będzie w poniedziałek w Starostwie i się dowie.

Radny M. Połczyński powiedział, że chodzi też o nieświecące punkty.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że odnośnie przyłączenia odpowie  w poniedziałek, a co do nieświecących punktów nie wie kiedy, gdyż nie ma jeszcze umowy podpisanej na konserwację. Umowa była przygotowana na 8,50zł od 1 słupa, czyli ok9 000zł miesięcznie. Nadmienił, że była to kwota nie do przyjęcia i nie podpisano umowy. W tej chwili oczekuje na wiadomość odnośnie spotkania z  poznańską firmą.

Radny M. Połczyński powiedział, że dobrą decyzją było niepodpisanie umowy na 8,50zł za słup. Ponadto zauważył, że nieświecące punkty są nie tylko na terenie miasta, ale całej gminy. Nadmienił, że gdy jest zgłoszona sprawa o nieświecących punktach w Pruścach i w Siernikach, to naprawy są dokonane tylko w jednej miejscowości.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że chciał aby firma informowała kiedy przyjeżdża do napraw. Co do Prusiec i Siernik, można sprawdzić czy zgłoszenie było na obie miejscowości, czy na jedną.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że radni mogą Burmistrza wspomóc w sporze z energetyką i mimo wszystko należy się Burmistrzowi pochwała za działania w tej sprawie.

Radny R. Kinach zapytał dlaczego przeniesiono siedzibę SBOWID z parteru na I piętro? Kto podjął decyzję, żeby chorych, zniedołężniałych ludzi przenieść na wyższe piętro?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jego decyzja to nie jest i  nie wiedział, że przeniesienie miało miejsce. Powiedział również, że z żadną organizacją na ten temat nie rozmawiał i nikt się z nim nie konsultował w tej sprawie. Nadmienił, że jeśli będzie potrzebne pomieszczenie na rehabilitację, to trzeba będzie ich przenieść, ale dokąd nie wiadomo.

Radny R. Kinach zapytał czy dostaną swoje pomieszczenie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że dostaną, ale jeszcze nie wie gdzie.

Radny M. Kinach powiedział, że na wyższe piętro będzie trudniej im się dostać.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że rehabilitacja, też nie może być na piętrze.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak powiedział, że może być na piętrze, jeśli będzie winda. Następnie poinformował, że przygotował wstępny projekt uchwały „Moja piękna zagroda.” Spotkanie ma się odbyć przed sesją o godz.14. W § 2 dodatkowo z Przewodniczącym Rady ustalili, że powinien być w kapitule jeszcze jeden przedstawiciel z rady. Patronem medialnym ma być przedstawiciel z „Gazety Powiatowej”.

Burmistrz Rogoźna odniósł się do wspomnianej  uchwały w sprawie konkursu. Powiedział, że jego pracownik otrzymuje zaproszenia od Przewodniczącego Komisji w tej sprawie, nie powiadamiając wcześniej Burmistrza o swoich zamiarach. Jeśli kapituła nie chciała zapraszać jego osoby, mogła telefoniczne powiadomić o swoich planach, zaproszenia pracownika Urzędu. Burmistrz poinformował, że zaproszona osoba nie weźmie udziału w spotkaniu odnośnie konkursu. Zapytał Przewodniczącego Komisji czy „ Gazeta Powiatowa” ma być patronem medialnym czy członkiem kapituły?

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak odpowiedział, że przedstawiciel gazety ma być członkiem kapituły i jednocześnie patronem medialnym.

Burmistrz Rogoźna zapytał jakie nagrody pieniężne są przewidziane i z jakich pieniędzy?

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak odpowiedział, że laureaci otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne z przewidzianych na ten cel pieniędzy z budżetu.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak  podziękował zgromadzonym za przybycie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 13.40.

Protokół  sporządziła Adriana Potocka.

Rogoźno, dnia 09 marca 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf