Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 232/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.1.232.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 grudnia 2011 r.

 

w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 r. oraz Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 050. l .232.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2011 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KW PO 10/00028050/0

działka 2359/3

Rogoźno

ul. II Armii Wojska Polskiego 4b

207,80 m2

Ośrodek zdrowia w Rogoźnie

Lokal użytkowy

Stawka czynszu na grudzień 201 1- 6,50 zł

Przewiduje się zmianę stawek czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 201 Ir.

Oddanie w najem na czas nieoznaczony w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy (PZLR „Zdrowie Rodziny")

KW PO 10/00028050/0

działka 2359/3

Rogoźno

ul. II Armii Wojska Polskiego 4b

36,60 m2

Ośrodek zdrowia w Rogoźnie

Lokal użytkowy

Stawka czynszu na grudzień 201 1- 6,50 zł

Przewiduje się zmianę stawek czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 201 Ir.

Oddanie w najem na czas nieoznaczony w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy (Laboratorium)

KW PO 10/00028050/0

działka 2359/3

Rogoźno

ul. II Armii Wojska Polskiego 4b

28,00 m2

Ośrodek zdrowia w Rogoźnie

Lokal użytkowy

Stawka czynszu na grudzień 201 1- 6,50 zł

Przewiduje się zmianę stawek czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 201 Ir.

Oddanie w najem na czas nieoznaczony w      formie bezprzetargowej dotychczasowemu    najemcy (Poradnia położniczo ginekologiczna)

KW PO 10/00028050/0

działka 2359/3

Rogoźno

ul. II Armii Wojska Polskiego 4b

14,80 m2

Ośrodek zdrowia w Rogoźnie

Lokal użytkowy

Stawka czynszu na grudzień 201 1-6,19 zł

Przewiduje się zmianę stawek czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 201 Ir.

Oddanie w najem na czas nieoznaczony w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy (EWMED)

KW Wełna T.II.K.22

działka 280/1

Parkowo 99

45,40 m2

Ośrodek zdrowia w Parkowie

Lokal użytkowy

Stawka czynszu na grudzień 201 1- 6,47 zł

Przewiduje się zmianę stawek czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 201 Ir.

Oddanie w najem na    czas nieoznaczony w     formie/ bezprzetargowej dotychczasowemu    najemcy (Stomatolog)

 

drukuj pobierz pdf