Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 listopada 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 9/2011

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 listopada 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna R. Tomaszewska obecna od godz. 18.35.

 

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.       Działalność kulturalna Rogozińskiego Centrum Kultury,

                 a) przedstawienie informacji przez Zastępcę Dyrektora RCK,

                b) dyskusja.

5.       Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok,

                a) wypracowanie opinii Komisji o projekcie budżetu.

6.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

 

Protokół nr 8/2011 został przyjęty 6 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 tj. Działalność kulturalna Rogozińskiego Centrum Kultury.

a) działalność Rogozińskiego Centrum Kultury przedstawił Zastępca Dyrektora RCK P. Szturmińki.

W potocznym znaczeniu działalność kulturalna rozumiana jest jako aktywność w sferze kultury i na terenie Gminy Rogoźno prowadzi ją Rogozińskie Centrum Kultury, które jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Organizatora posiadające osobowość prawną. W skład Rogozińskiego Centrum Kultury wchodzą:

- Dział Ogólno-Administracyjny,

- Ośrodek Kultury,

- Biblioteka,

- Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz,

- Wydawnictwo i redakcja „Kuriera Rogozińskiego”.

Dział ogólno-administracyjny ma są siedzibę w budynku Muzeum i prowadzi obsługę kadrową, finansową i administracyjną Rogozińskiego Centrum Kultury. Ośrodek Kultury mieści się w budynku przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 4. Ogólna powierzchnia budynku to 1076 m2. Do działalności kulturalnej Ośrodek Kultury dysponuje następującymi pomieszczeniami:

-          wielofunkcyjna sala widowiskowa o powierzchni 256 m2  ze sceną o powierzchni 75 m2;

-          mała salka konferencyjna i inne mniejsze pomieszczenia.

W budynku tym prowadzona jest działalność RCK. Przy ośrodku kultury działają następujące zespoły i sekcje:

- Orkiestra Dęta RCK – zespół, który działa od ponad 40 lat i liczy ponad 40 muzyków; próby orkiestry odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki; orkiestra prowadzona jest przez kapelmistrza, który do dyspozycji ma instruktorów; 

- Zespół taneczno-marszowy PA-MAR-SZE – zajęcia zespołu odbywają się we wtorki i czwartki, w których bierze udział około 40 osób; zajęcia zespołu prowadzi instruktor;

- Dziecięcy Zespół Taneczny ISKIERKI – zespół liczy około 40 członków i stanowi swego rodzaju narybek dla zespołu PA-MAR-SZE;

- Grupa Teatralna TO MY i TO MY Junior – są to dwie grupy teatralne: grupę młodszą stanowi młodzież szkół podstawowych, natomiast grupę starszą stanowią uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;  na zajęciach prowadzonych przez dwie instruktorki młodzież bawi się scenkami teatralnymi i opracowuje małe etiudy teatralne;

- warsztaty twórczości dziecięcej – to zajęcia plastyczne i nie tylko dla dzieci rozwijające wrażliwość artystyczną; zajęcia odbywają się w poniedziałki w miesiącach od września do czerwca, w których uczestniczy około 30 osób;

- Chór Mieszany ECHO – dyrygentem chóru jest etatowy pracownik ośrodka kultury; próby odbywają się raz w tygodniu w pomieszczeniach Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego;

- Zespół Śpiewaczy Przemysław – próby zespołu odbywają się raz w tygodniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie;

- sekcja brydżowa – od bieżącego sezonu gra w III lidze brydżowej; w ośrodku kultury prowadzone są rozgrywki Korespondencyjnych Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym oraz organizowane są turnieje brydżowe w lutym przemysławowski i grudniu andrzejkowo-mikołajkowy;

- sekcja szachowa – obecnie brak jest stałych uczestników tej sekcji, choć ośrodek kultury dysponuje sprzętem i oprogramowaniem do rozgrywania turniejów szachowych, które organizowane są trzy razy do roku: w lutym, maju i listopadzie.

                W stałych zajęciach prowadzonych przez ośrodek kultury każdego tygodnia uczestniczy około 250 osób oraz około 50 osób w zajęciach chórów poza ośrodkiem. W ciągu roku Ośrodek Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem wielu stałych i cyklicznych imprez i wydarzeń o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym. Do nich można zaliczyć:

-          koncerty „Wieczór z operetką" czyli  spotkania z muzyką operetkową i musicalową prezentowana przez artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu

-          współorganizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego prezentuje się większość zespołów działających przy RCK;

-          spektakle teatralne dla uczniów rogozińskich szkół;

-          akcja Ferie Zimowe z Ośrodkiem Kultury - ośrodek przygotowuje bogaty i różnorodny program na okres ferii zimowych, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, gry planszowe, rozgrywki umysłowe, wyjazdy  i inne powodują, że uczestniczy w nich wielu uczniów rogozińskich szkół;

-          Konkurs Wiedzy „Bajkowy Świat" o zasięgu ponad powiatowym cieszący się dużym powodzeniem, w roku 2011 odbyła się XVI edycja tego konkursu.

-          Spotkanie z okazji Dnia Kobiet;

-          premiery spektakli muzycznych przygotowywanych przez grupę teatralną, każdego roku powstaje przynajmniej jeden spektakl muzyczny;

-          Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rogoźna w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w roku bieżącym była to już XXI edycja tego turnieju.

-          uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, których jednym z elementów jest Majowy Bieg Uliczny;

-                     Dni Rogoźna, których organizacja i rozmiar jest uzależniona od środków finansowych RCK;

-          Wianki czyli obchody nocy świętojańskiej organizowane na terenie przystani wspólnie z Klubem Żeglarskim „Kotwica";

-          Turniej Wsi dla sołectw gminy Rogoźno organizowany wspólnie z sołectwem gospodarzem, który to zmienia się każdego roku;

-          Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany w spoinie z ROD im. Przemysława w Rogoźnie;

-          od wielu lat współorganizacja koncertu na stacji PKP w Rogoźnie w ramach Blues Express Festiwalu;

-          Gminne Święto Plonów dożynki;

-          Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych;

-          Otwarte Zawody Latawców organizowane w październiku z okazji Światowego Dnia Latawca wspaniała zabawa na powietrzu dla całych rodzin,

-          koncerty jesienne muzyki bluesowej, rockowej, jazzowej lub innej

-          Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół w kategorii szkół podstawowych  i gimnazjów, w którym swój dorobek artystyczny prezentują rogozińskie szkoły, w bieżącym roku w grudniu odbędzie się XXI edycja tej imprezy;

-          turnieje szachowe;

-          turnieje brydżowe;

-          konkursy plastyczne;

Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzysta wiele organizacji, związków, stowarzyszeń czy instytucji organizując konkursy, spotkania, zebrania itp. Z wszystkich wydarzeń, które mają miejsce w ośrodku kultury korzysta rocznie ponad 20 tysięcy osób. Ośrodek Kultury dysponuje małym własnym sprzętem nagłośnieniowym, który nie zawsze wystarcza na obsługę wszystkich imprez ze względu na wymogi artystów, podstawowe kolumny nagłośnienia mają już ponad 25 lat. Każdego roku staramy się uzupełnić go o drobne ale konieczne elementy. Dysponujemy również oświetleniem estradowym kupowanym i uzupełnianym systematycznie przez kilka lat.

                Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, którego siedzibą jest XIX wieczny ratusz wpisany do rejestru zabytków. Ogólna powierzchnia budynku wynosi 700 m², z czego 350 m² stanowią sale wystawowe. Placówka posiada trzy wystawy stałe: historyczną, przyrodniczą i etnograficzną oraz sale do wystaw czasowych. Muzeum realizuje swoje zadania poprzez wypełnianie podstawowych zadań statutowych:

- gromadzenie dóbr kultury,

- katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,

- przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich, w sposób dostępny dla celów naukowych, organizowanie, zabezpieczanie i konserwacja muzealiów,

- urządzanie wystaw stałych i czasowych, w tym roku były to: Porcelana Chodzież – 158 lat tradycji, Zamknięte w czasie – wystawa gobelinów Ewy Szostak, Jan Paweł II na znaczkach pocztowych, medalach i monetach, Sztuka Chin – kolekcja Mariana Linieckiego, Fiat Lux od Witelona do tomografu optycznego,

- organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,

- prowadzenie działalności edukacyjnej. Udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,

- zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

- popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę: organizacja ogniska pod dębem Przemysł II, Jarmarku na św. Wita, uczestnictwo w Europejskiej Nocy Muzeów, organizacja przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody biwaku przyrodniczego,

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- inne.

                Biblioteka w Rogoźnie mieści się na osiedlu Przemysława i zajmuje powierzchnię 256 m² (dział dla dzieci i młodzieży i dział dla dorosłych). Do biblioteki należą dwie filie biblioteczne – jedna z nich znajduje się w Gościejewie w jednym z pomieszczeń Zespołu Szkół, a druga w Parkowie w budynku administrowanym przez OSP. Księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczy około 40 tys. woluminów i corocznie zakupywanych jest około 900 nowych książek. Na zakup nowości, oprócz środków z budżetu RCK, biblioteka otrzymuje środki z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki, z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dofinansowania ze środków Biblioteki Narodowej. Oddział dla dzieci oferuje także:

- zajęcia czytelnicze,

- zajęcia plastyczne,

- zabawy ruchowe w grupie,

- zabawy literackie,

- zabawy integrujące,

- odkrywanie księgi ciekawostek.

Biblioteka dla dzieci jest organizatorem dwóch stałych konkursów o zasięgu gminnym i powiatowym:

- Konkurs recytatorski zatytułowany: „Zachwyt nad światem przyrody” oraz „Wielkopolska w podaniach i legendach”.

                Od kilku lat systematycznie poprawia się stan budynków administrowanych przez RCK i w dalszym czasie w miarę możliwości finansowych remonty będą dalej kontynuowane.

b) dyskusja

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poprosił uszczegółowienie, które schody wymagają remontu i jaki zakres prac ewentualny remont by obejmował?

Zastępca Dyrektora RCK wyjaśnił, że schody prowadzące na szczyt budynku zostały przez straż pożarną wyłączone z użytkowania, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu ich użytkownikom. Dodał, że schody ewakuacyjne również nie spełniają wszystkich wymogów przeciwpożarowych, w związku z tym planowane jest przebudowanie schodów ewakuacyjnych wraz z budową klatki schodowej, która umożliwiłaby wejście do pomieszczeń na piętrze. Poinformował, że mapy geodezyjne zostały opracowane, a teraz projektant przygotowuje projekt przebudowy schodów wraz z zadaszeniem. Schody nie spełniają wymogów straży pożarnej, bo nie mają podestu spoczynkowego.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o szacunkowy koszt remontu sali widowiskowej oraz budowy nowego wyjścia ewakuacyjnego połączonego ze zmianą usytuowania wejścia do pomieszczeń na szczytowych na II piętrze ośrodka kultury?

Zastępca Dyrektora RCK wyjaśnił, że koszt remontu sali widowiskowej nie został oszacowany, ponieważ pokryta jest ona cała drewnem i gdyby miała być remontowana to wówczas musiałaby zostać pokryta materiałami niepalnymi lub trudno palnymi. Dodał, że obecna sala posiada bardzo dobrą akustykę i jeśli chciano by ją zachować wówczas projekt remontu musiałby zostać przygotowany przez architekta akustyka.

Radny R. Szuberski zapytał czy w budynku Muzeum zostały przebudowane korytarze, ponieważ zgodnie z decyzją Straży Pożarnej nie mogą one być wyłożone drewnem?

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że zalecenie pokontrolne Straży Pożarnej mówiło, że do 30.09 br. miały zostać zdjęte drewniane boazerie na korytarzach muzeum. Ze względu na brak środków termin realizacji zaleceń został przesunięty. Dodał, że budynek Muzeum wpisany jest do rejestru zabytków, dlatego wszelkie prace remontowe wymagają zgody konserwatora zabytków i nawet jeśli wspomniana boazeria nie jest zabytkowa, to na jej remont trzeba uzyskać zgodę konserwatora. Poinformował, że konserwator zabytków zasugerował, że powinien zostać opracowany projekt wszystkich remontów jakie muszą zostać przeprowadzone w tym budynku i następnie etapami można byłoby realizować kolejne prace remontowe.

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że ogólna zasada mówi, że na żadnym z korytarzy nie może być elementów drewnianych, ponieważ jest to droga ewakuacyjna. Dodał, że trzeba zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony obiektów zabytkowych. Jeśli decyzja Powiatowej Straży Pożarnej nakazywałaby remont korytarzy to wówczas trzeba byłoby go przeprowadzić, ponieważ jeśli nie zostałby przeprowadzony to straż pożarna mogłaby zamknąć budynek. Zapytał o szacunkowy koszt opracowania dokumentacji oraz o koszt samego remontu?

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że po rozmowie z konserwatorem zabytków okazało się, że kwota 70 tys. zł która została wcześniej podana po ogłoszeniu przetargu może okazać się, że zgłoszą się firmy, które wcześniej wspomniany zakres prac wykonają za kwotę niższą – około 30-40 tys. zł. Dodał, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg, aby zorientować się jaką kwotę należy zarezerwować na opracowanie projektu na kompleksowy remont muzeum.

Radny R. Szuberski zapytał czy jest znany orientacyjny koszt remontu muzeum?

Zastępca Dyrektora RCK wyjaśnił, że taki koszt nie jest jeszcze znany. Dodał, że w zaleceniach pokontrolnych PSP znalazły się również drewniane schody, które nie zostały zabezpieczone materiałem chroniącym przed palnością.

Radny R. Szuberski zapytał czy koszt przeprowadzenia wspomnianego remontu będzie znany w ciągu najbliższych kilku miesięcy?

Zastępca Dyrektora RCK wyjaśnił, że w ciągu najbliższych miesięcy koszt ten będzie znany.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poprosił o wyjaśnienie okoliczności i przyczyn z powodu których na Dożynkach 2011 nie odbył się koncert Norbiego. Zapytał o sposób doboru artysty na Dożynki 2011 r.?

Zastępca Dyrektora RCK poinformował, że po mszy dożynkowej na scenie został wazon z kwiatami, który był wypełniony wodą. Norbi wykonując utwór zahaczył kablem o znajdujące się w wazonie słoneczniki, w rezultacie czego wazon się przewrócił i wylała się woda na przewody mikrofonowe. Sala w Gościejewie nie dawno została wyremontowana i zamontowano nowe zasilanie elektryczne z zabezpieczeniami antyprzepięciowymi i wyłącznikami różnicowo-prądowymi. W rezultacie tego w momencie gdy woda dostała się do przewodów nastąpiło wyłączenie zasilania, aby nikt nie został porażony prądem. Zabezpieczenie zadziałało na tyle skutecznie, że po osuszeniu kabli nie było można ponownie uruchomić zasilania. Dodał, że przez około 40 minut próbowano naprawić zasilanie lub doprowadzić zasilanie z innego źródła, jednak nie udało się tego zrobić. W tej sytuacji Norbi stwierdził, że nie da się naprawić zasilania i ze swojej strony zaproponował, że przyjedzie do Rogoźna na jeszcze jeden koncert w listopadzie. Poinformował, że wspomniany koncert ma odbyć się 27 listopada br., a bilety zostały przygotowane i przekazane wszystkim sołectwom, ponieważ koncert stanowi rekompensatę za Dożynki 2011. w kwestii doboru artysty nadmienił, że na żadnej z wcześniej organizowanych imprez nie było tak dużo ludzi, jak na Dożynkach w Gościejewie. W kwestii doboru artysty stwierdził, że wybór był trafiony, ponieważ Norbi swoją osobą przyciągnął dużą liczbę widzów. Dodał, że na sesji padano informację, że za występ Norbiego zapłacono 16 tys. zł co jest nie prawdą, ponieważ wykonawcy zapłacono brutto 8.900 zł i zgodnie z umową uczyniono to na godzinę przed koncertem. Kwestia listopadowego koncertu Norbiego została ustalona na Dożynkach i po podłączeniu sprzętu nagłaśniającego do innego zasilania informacja została przekazana uczestnikom dożynek.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że trudno jest wskazać osobę odpowiedzialną za usunięcie wazonu z wodą, ponieważ przy organizacji dożynek i koncertu Norbiego pracowało wiele osób, a teraz trwa przerzucanie odpowiedzialności między nimi.

Zastępca Dyrektora RCK stwierdził, że gdyby po wylaniu wody nastąpiła natychmiastowa reakcja i sprzęt zostałby odłączony od zasilania, wówczas prawdopodobne byłoby, że nie nastąpiłaby automatyczna blokada zasilania.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że największą szkodą było to, że koncert się nie odbył, a było tak wiele osób na niego przybyło.

Zastępca Dyrektora RCK zwrócił uwagę, że dożynki odbywały się na początku września, a zainteresowane osoby nie zwróciły się do niego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Dodał, że radni czekali na wyjaśnienie sytuacji około 2 miesiące do sesji, na której złożyli stosowną interpelację, a było można zadzwonić i uzyskać informację u źródła. Dodał, że stawkę dla artysty którą wynegocjowano można udostępnić, choć nie całkiem publicznie, ponieważ każdy artysta w określonej agencji artystycznej ma inne stawki za udzielenie koncertu. Wspomniał, że Norbi nie był artystą z „najwyższej półki”, ale na takich artystów nie stać naszej Gminy. Stwierdził, że kwestia doboru artysty będzie dyskusyjna dla poszczególnych osób, ponieważ każdy ma inne gusta muzyczne.

Radny R. Dworzański wspomniał, że RCK wspomaga także drużynę siatkarzy „Kaszelki”. Dodał, że w Rogoźnie nie ma organizacji, która nie byłaby wspierana przez RCK, w zakresie udostępnia pomieszczeń, sprzętu, itp.

Radny H. Kuszak zapytał o osobę, która jest administratorem strony Rogozińskiego Centrum Kultury?

Zastępca Dyrektora RCK wyjaśnił, że strona prowadzona jest przez pracowników RCK.

Radny H. Kuszak zwrócił uwagę, że na stronie internetowej nie ma informacji i życiorysu patronki Muzeum, a jest nią Wojciecha Dutkiewicz.

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że jest to cenna uwaga i postara się w najbliższym czasie umieścić stosowną informację.

Radny M. Kutka zapytał czy niedzielny koncert Norbiego będzie w całości sfinansowany jako rekompensata za koncert z Dożynek?

Zastępca Dyrektora RCK wyjaśnił, że RCK opłaci dodatkowo pokój dwuosobowy w  hotelu, aby Norbi mógł się odświeżyć po podróży. Zapytał czy jest możliwość, aby na parkingu przed RCK zostało stworzone choć jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że musiałby zostać zamontowany znak pionowy informujący o miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Zastępca Dyrektora RCK poinformował, że dotychczas zostało przeprowadzonych wiele remontów i do końca roku remonty będą dalej kontynuowane w ramach dostępnych środków finansowych. Dodał, że do końca roku ma zostać wymieniona podłoga w sali nr 12 oraz przeprowadzony remont garderoby za sceną. Wspomniał, że na początku roku do RCK zwróciła się firma Orange, która prowadzi kino objazdowe i w kwietniu odbyły się w ramach współpracy dwa seanse. Na pierwszym seansie było 7 osób mimo, że na seansie wyświetlany był film, który był nowością. W październiku odbyły się dwa seanse, podczas których grany był film „Habemus Papam”, który do kin wszedł 27 października, a w Rogoźnie był grany 7 listopada. Drugim filmem był eliksir miłości, który również do kin wszedł w październiku. Poinformował, że jeśli w dalszym czasie na seansach nie będzie frekwencji, to wówczas firma zaprzestanie seansów w RCK. W tym roku odbył się również koncert jazzowy, który okazał się nie wypałem, mimo, że muzyka jest bardzo przyjemna.

Radny H. Kuszak zapytał czy firma Orange mogłaby wyświetlać seanse, które skierowane byłyby dla dzieci i młodzieży z rogozińskich szkół? Poinformował, że kino w Wągrowcu wystąpiło z bardzo korzystną ofertą do szkół w Rogoźnie i placówki oświatowe z niej korzystają. Gdyby firma Orange skierowała taką ofertę do szkół, wówczas mogłyby one z niej korzystać, ponieważ byłoby to tańsze.

Zastępca Dyrektora RCK wyjaśnił, że w listopadzie firma Orange w ofercie miała poranny seans dla dzieci, jednak ze względu na przewidziane dwa spektakle teatralne dla dzieci, a rodzice mają ograniczone możliwości finansowe.

Radny H. Kuszak zapytał w jakim terminie RCK informowane jest o planowanym seansie teatralnym?

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że na około miesiąc przed planowanym seansem informowany jest o repertuarze kina objazdowego.

Radny R. Dworzański powiedział, że istnieje możliwość aby kino objazdowe przyjechało na zapotrzebowanie szkół i wówczas seans odbyłby się w dogodnym dla obu stron terminie.

Radny H. Kuszak zapytał czy RCK ma lub mogłoby uzyskać prawa do wyświetlania filmów, ponieważ posiada projektor i można by realizować seanse w ramach działalności własnej RCK?

Zastępca Dyrektora RCK wyjaśnił, że jest możliwość zapłacenia za ochronę autorską i wówczas można byłoby wyświetlać wszystkie filmy dystrybuowane przez wszystkie wytwórnie filmowe na terenie Polski. Koszt zapłacenia za ochronę autorską na 100 osobową salę wynosi ok. 1.000 – 1.500 zł na rok i seanse wówczas byłyby nie biletowane. Jeśli chciano by przenieść seanse do sali na piętrze wówczas opłata wzrastała ponad dwukrotnie.

 

W dalszej części obrad przystąpiono do realizacji punktu 5 tj. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok.

Projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2012 r. omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na 2012 r. planowane dochody ogółem wyniosą 54.816.088,06 zł, co stanowi wzrost o 5,17% w stosunku do roku 2011, w tym:

a) dochody majątkowe wyniosą 11.643.371,00 zł, czyli wzrost o 4,55% w stosunku do roku poprzedniego, z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 4.000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 2.000.000,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – kwota 9.639.371,00 zł

b) dochody bieżące wyniosą 43.172.717,06 zł, czyli wzrost o 5,34% w stosunku do roku poprzedniego, w tym:

- dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 6.297.550,00 zł,

- dotacje na zadania własne – 402.954 zł.

Subwencja ogólna na 2012 r. została zaplanowana w kwocie 15.352.768,00 zł, a w budżecie na 2011 r. wyniosła 14.955.000,00 zł, co stanowi wzrost o 397.683,00 zł. Subwencja oświatowa w projekcie na 2012 rok wzrosła o 790.782,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, subwencja wyrównawcza zmalała o 94.592,00 zł, natomiast subwencja wyrównawcza wzrosła o 15.276,00 zł w stosunku do roku 2011. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 871.792,00 zł. Podatki i opłaty lokalne zostaną ustalone na podstawie uchwał, które Rada Miejska w Rogoźnie podjęła na sesji w dniu 26 października br., a które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 listopada br. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano, że łącznie wzrosną w stosunku do roku 2011 o kwotę 1.709.482,06 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wzrósł o kwotę 613.504,00 zł w stosunku do 2011 roku,

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – wzrost o kwotę 34.265,00 zł,

- podatek leśny – wzrost o 23.400,00 zł,

- podatek od środków transportowych – wzrost o kwotę 21.327,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – spadek o kwotę 55.000,00 zł,

- opłata targowa – wzrost o kwotę 5.000,00,

- podatek od czynności cywilno-prawnych – spadek o kwotę 130.000,00 zł,

- rekompensata utraconych dochodów – spadek o kwotę 2.000,00 zł,

- wieczyste użytkowanie – wzrost o kwotę 6.000,00 zł,

- podatek od działalności gospodarczej – spadek o kwotę 7.000,00 zł,

- opłata za sprzedaż alkoholu – wzrost o kwotę 26.000,00 zł,

- opłata planistyczna – spadek o kwotę 81.000,00 zł,

- oświata – wzrost o kwotę 158.961,00 zł,

- GOPS – spadek o kwotę 10.383,00 zł,

- zwrot podatku VAT przy budowie kanalizacji – wzrost o kwotę 1.203.438,00 zł,

- odsetki bankowe – zaplanowano na kwotę 100.000,06 zł,

- odsetki od podatków i opłat lokalnych – wzrost o kwotę 9.000,00 zł,

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wzrost o kwotę 20.000,00 zł,

- pozostałe opłaty – spadek o kwotę 22.950,00 zł.

Z podatków i opłat lokalnych zaplanowano łączną zwyżkę na kwotę 1.709.482,00 zł.

W projekcie budżetu na 2012 rok wydatki zostały zaplanowane na kwotę 57.966.236 zł, co stanowi wzrost o 3,38% w stosunku do roku 2011. W wydatkach bieżących zaplanowano zwyżkę o 1,16%, wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 2,62%, a wydatki majątkowe zaplanowano, że wzrosną o 8,78% w stosunku do roku 2011. W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano, że wydatki na:

- oświatę i wychowanie – wzrosną o 3,53%; dodała, że w oświacie gminnej zwyżka wydatków wyniosła około 125 tys. zł, a resztę zwyżki stanowi wzrost dotacji przekazywanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty; wzrost dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego zaplanowano na kwotę 532.000,00 zł, a wzrost dotacji do niepublicznego gimnazjum jest wyższa o kwotę 36.100 zł i dotacja dla Gimnazjum nr 2 jest wyższa o 43.460 zł;

- w dziale drogi publiczne gminne – wykonanie wydatków na 2012 rok zaplanowano na poziomie 59,18% planu na 2011 rok; zwyżka na zakup materiałów o 38,78% wynika z przekazania środków z funduszu sołeckiego, który przeznaczono m. in. na zakup kamienia lub innych materiałów do utwardzenia dróg; w paragrafie zakup usług pozostałych zaplanowano wzrost wydatków o 1,79% w stosunku do roku 2011;

- w dziale turystyka – zaplanowano kwotę 91.600 zł; z funduszu sołeckiego przekazano 16.600 zł, z tego wieś Parkowo przekazała 9.000 zł na wykonanie placu zabaw, a kwotę 7.600 zł przekazano na zakup materiałów i uzupełnienie sprzętem istniejących placów zabaw;

- w dziale gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano spadek wydatków w stosunku do roku 2011 o 24,87%; w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami i jest to związane z wykonanymi wycenami, płaconymi odszkodowaniami oraz utrzymanie lokali socjalnych; zakupy inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na ewentualny wykup gruntów pod targowisko;

- w dziale działalność usługowa – wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż w 2011 r. o 24,72%; dodała, że nie zostały zaplanowane żadne wydatki na opracowywanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego, a zaplanowane środki mają zostać przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z planami, które są w trakcie opracowywania; w rozdziale cmentarze zabezpieczono kwotę 7.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na utrzymanie mogił;

- w dziale administracja publiczna – zaplanowano wzrost wydatków o 7,65% i wynika on z przeniesienia do tego działu kosztów związanych z egzekucją pobieranych podatków i opłat lokalnych; wzrost kosztów na obsługę Rady Miejskiej wyniósł 3,4% i wynika z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia, ponieważ zgodnie z uchwałą diety nalicza się proporcjonalnie od najniższego wynagrodzenia; dodała, że wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale urzędy gmin zaplanowano na poziomie wyższym o 3,7%, ponieważ przysługuje aż 10 nagród jubileuszowych;

Radny R. Szuberski powiedział, że jest zainteresowany poziomem wynagrodzeń jakie otrzymuje Burmistrz Rogoźna i jego Zastępca.

Radny R. Dworzański odpowiedział, że poziom wynagrodzeń Burmistrza i Zastępcy jest jawny i stosowną informację można odszukać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rogoźno.

Skarbnik Gminy dodała, że Gmina Rogoźno nie szczyci się wysokim poziomem wynagrodzeń dla pracowników. Dodała, że wszystkie wydatki rzeczowe są niższe lub utrzymane na poziomie z roku 2011. Wydatki na zakup usług pozostałych wzrosły o 69,35% i jest to związane ze zmianą klasyfikacji wydatków budżetowych. Paragraf zakup usług pozostałych obejmuje także zakup licencji i programów komputerowych, koszty związane z egzekucją podatków, zakupem usług pocztowych, itp. W paragrafie podróże służbowe krajowe zaplanowano wzrost wydatków o 22,22% i wynika on ze wzrostu stawki za przejazd własnym samochodem (tzw. kilometrówka). Zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę 10.000,00 zł i środki te zostaną przeznaczone na zakup sieciowego serwera plików.

- w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano na kwotę 2.982,00 zł i związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców;

- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki na poziomie 82,01% wydatków z roku 2011; w rozdziale ochotnicze straże pożarne wydatki zostały zaplanowane o 6,41% niższe aniżeli w 2011 roku, natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wynika z zatrudnienia od listopada 2 osób w wymiarze 1/8 etatu; wydatki w paragrafie ochrona cywilna zostały zaplanowane na poziomie niższym aniżeli w 2011 r. o 25,87%, natomiast wydatki na straż gminną zostały utrzymane na poziomie z roku 2011; w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano wzrost środków na takim samym poziomie jak wzrost najniższego wynagrodzenia;

- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - nie zaplanowano, żadnych wydatków, ponieważ środki z niego zostały przeniesione do działu administracja publiczna;

- w dziale obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 610.000,00 zł; do obliczenia obsługi długu z tytułu preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW przyjęto oprocentowanie w wysokości 3,5%, dla kredytów 7%;

- w dziale różne rozliczenia – utworzono rezerwę ogólną na kwotę 246.568,00 zł; dodała, że jest to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe i zarządzanie ogólne;

- w dziele ochrona zdrowa – zarezerwowano kwotę 274.000,00 zł i środki te zostaną przekazane na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi;

- w dziale pomoc społeczna – w 2012 roku wydatki wzrosną o 3,54% i wyniosą 8.544.029,00; dodała, że wydatki opieki społecznej blisko w połowie pokrywane są z dotacji celowych; poinformowała, że wzrost środków w tym dziele wynika z nałożenia na pomoc społeczną nowego zadania do zrealizowania, a mianowicie pieczę zastępczą, czyli za każde oddane dziecko do rodziny zastępczej lub do domu dziecka GOPS będzie musiał zapłacić 10% kosztów utrzymania tego dziecka; dodała, że stawka dopłaty w kolejnych latach będzie wzrastać do poziomu 30% kosztów utrzymania poszczególnego dziecka; na rok 2012 na ten cel zaplanowano ponad 100 tys. zł;

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na 2012 rok zaplanowano wydatki na poziomie 19.025.528,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację kanalizacji; dodała, że rozdziale schroniska dla zwierząt zlecono gminie kolejne zadanie, a mianowicie opracowanie programu opieki nad zwierzętami, stąd w budżecie na 2012 rok trzeba było zabezpieczyć środki na dokarmianie kotów i innych zwierząt; poinformowała, że schronisko dla zwierząt w Obornikach wystąpiło zwiększenie dotacji dla tej jednostki, ponieważ z Gminy Rogoźno oddawanych jest bardzo dużo szczeniąt, a koszt ich utrzymania jest wyższy, aniżeli dorosłych osobników; w kwestii wydatków na energię elektryczną związaną z oświetleniem placów, ulic i dróg zaplanowano wzrost wydatków o 3,38% w stosunku do roku 2011; w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na poziomie 165.662,00 zł i w znacznej części pochodzą z funduszu sołeckiego; dodała, że w paragrafie zakup usług pozostałych nastąpił spadek planowanych wydatków o blisko 40%, ponieważ Burmistrz planuje nie zlecać firmą zewnętrznym utrzymania zieleni, tylko zakup kosiarek wykonywanie tych prac pracownikami, którzy są zatrudnieni lub zatrudni dwóch nowych pracowników;

Radny M. Kutka zapytał w jakim stopniu zostały wykorzystane środki na ochronę środowiska i utrzymanie zieleni w 2011 roku?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wykonany został zbiornik odcieków na wysypisku śmieci w Studzieńcu za kwotę ok. 285.000,00 zł, zakup pojemników na śmieci na kwotę 2.000,00 zł, zostały również przeznaczone środki na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zakup krzewów i kwiatów, aby uzupełnić ubytki po zimie, jednak dokładnym zestawieniem wydatkowanych środków nie posiada w tej chwili. Dodała, że środki z ochrony środowiska nie wygasają i w przyszłym roku niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków. 

- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – poinformowała, że dotacja dla instytucji kultury w 2012 roku, została utrzymana na poziomie z roku 2011; wzrost wydatków przeznaczanych na wynagrodzenia w planowanym budżecie na 2012 rok wynika z przysługującym pracownikom nagród jubileuszowych;

- w dziale kultura fizyczna – planuje się spadek wydatków o 36,83% w stosunku do roku 2011, ponieważ nie będą realizowane zadania inwestycyjne, tak jak to miało miejsce w 2011 roku; w rozdziale obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 95.100,00 zł, a w rozdziale pozostała działalność została zaplanowana dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 140.000,00 zł, na obsługę kąpielisk zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 9.000,00 zł i są związane z obsługą Gminnej Ligi Piłki Nożnej, na zakup materiałów przeznaczono kwotę 70.296,00 zł, z czego ponad 43.000,00 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego; na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15.100,00 zł, z czego 6.100,00 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego; w paragrafie różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, i zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zawodników biorących udział w Gminnej Lidze Piłki Nożnej;

Radny R. Szuberski poinformował, że zgodnie z proponowanym projektem budżetu zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 2.000.000,00 zł. Zapytał o poziom przychodów z tego tytułu, jakie zostały wykonane w 2011 roku?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeśli dojdzie do zawarcia aktów notarialnych działek na ul. Za Jeziorem, to wówczas przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosą ok. 264.000,00 zł.

Radny R. Szuberski stwierdził, że w 2012 roku będzie trudno wykonać dochody na poziomie 2.000.000,00 zł.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na stan obecnego zapotrzebowania będzie trudno wykonać założony poziom przychodów.

Radny R. Szuberski poinformował, że WOPR złożył wniosek o zabezpieczenie środków na budowę pomostów i zapytał czy realizacja tego wniosku została zaplanowana na rok 2012?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dotychczas zadanie to nie zostało zaplanowane do realizacji w przyszłym roku.

Radny R. Szuberski przypomniał, że Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury również złożyła wniosek w tej sprawie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w sytuacji gdy nie ma wykonanych dochodów, to nie mogą zostać wykonane wydatki. Poinformowała, że na koniec roku poziom wydatków bieżących  nie może przewyższać poziomu dochodów bieżących. Dodała, że w informacji szczegółowej do projektu budżetu została zamieszczona informacja o prognozowanym wykonaniu dochodów i wydatków na koniec 2011 roku. 

Radny R. Szuberski poinformował, że w kwestii budżetu szerzej wypowie się na sesji, ponieważ zaskoczyło go wykreślenie z projektu budżetu kilku pozycji. Dodał, że z powodu natłoku obowiązków nie zdążył się szczegółowo zapoznać z projektem budżetu.

a)       wypracowanie opinii Komisji o projekcie budżetu na 2012 rok,

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki przytoczył fragmenty Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie prac nad uchwałą budżetową Gminy Rogoźno. Dodał, że w 2011 r. po stronie dochodów zaplanowano środki na poziomie 52.331.447 zł, a w roku 2012 zaplanowano 54.816.088,06 zł, natomiast po stronie wydatków w 2011 roku zaplanowana została kwota 56.252.435 zł, a w 2012 roku planuje się kwotę 57.966.236,00 zł. Po analizie budżetu stwierdził, że znaczną jego część pochłaniają wydatki związane z budową kanalizacji oraz oświata. Z planowanych inwestycji zwrócił uwagę na remonty świetlic wiejskich, placów zabaw, inwestycje drogowe oraz oświetlenie. W kwestii dochodów zwrócił uwagę, że sprzedaż działek na ul. Skrajnej i na ul. Łamanej jest bardzo niska. Dodał, że jeśli słowa radnego R. Szuberskiego się potwierdzą to planowane dochody własne nie zostaną wykonane. Poinformował, że uważa projekt budżetu na 2012 rok za optymalny i jako przewodniczący Komisji SSOiK zaproponował, pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2012 rok.

Radny R. Szuberski powiedział, że dochody na 2012 rok zostały zaplanowane na przytoczonym poziomie, a dopiero w ciągu kolejnego roku okaże się czy zostaną one wykonane. Dodał, że nie przeprowadził dogłębnej analizy projektu budżetu, dlatego w głosowaniu nad opinią o projekcie budżetu wstrzyma się od głosu.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zaproponował następującą treść opinii o projekcie budżetu: „Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok.

                W głosowaniu nad opinią Komisji o projekcie budżetu na 2012 rok oddano 4 głosy „za” i 2 głosy „wstrzymujące”, czyli Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy. 

 

W dalszej części posiedzenia Komisji przystąpiono do realizacji punktu punktu 6 tj. omówienie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny H. Kuszak zapytał z czego wynika podział, że o dzierżawę poszczególnych gabinetów wnioskują pojedyncze osoby.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że każda z osób jest odrębną jednostką, dlatego każda z nich zwróciła się z osobnym projektem.

Radny H. Kuszak zapytał o kwotę dzierżawy jaka będzie pobierana od ewentualnych dzierżawców?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że obowiązujące stawki dzierżaw w najbliższym czasie mają zostać podwyższone.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno przedstawił Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny H. Kuszak zapytał czy projekt uchwały został przygotowany, ponieważ było zainteresowanie ze strony jakiegoś podmiotu?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że jest wnioskodawca, który zainteresowany jest zakupem działki, która została określona w projekcie uchwały.

Radny R. Dworzański zapytał czy działka została już wyceniona?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że wycena omawianej działki została sporządzona.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego na obszarze działki nr ewid. 820/3 przy ulicy Fabrycznej omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał czy figura znajdująca się na działce przy rondzie zostanie przeniesiona z omawianej działki, czy też pozostanie na terenie omawianej działki.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że w projekcie uchwały mowa jest o wydzieleniu terenu pod figurą i przekazaniu go na mienie gminne lub na mienie parafii.

Radny M. Kutka zapytał czy figura może nadal pozostać na terenie działki, który jest właśnie omawiany?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że inwestor w pierwotnej koncepcji przedstawił informację, że jest zainteresowany wzniesieniem nowoczesnego obiektu z przeznaczeniem biurowym. Później informował, że zamierza wybudować stację benzynową, jednak plan ten okazał się nie wykonalny. Dodał, że na obszarze działki można wznieść wyłącznie obiekt z przeznaczeniem usługowo-handlowym.

Radny M. Kutka zapytał czy przedstawił już swoje konkretne plany, jaką inwestycję chce zrealizować?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że ostateczne intencje inwestora nie są znane.

Radny H. Kuszak zapytał o powierzchnię omawianej działki?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że działka ma powierzchnię ok. 1.100 m².

Radny H. Kuszak zapytał w jakim procencie może zostać zabudowana działka, która jest przedmiotem dyskusji?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi nie więcej niż 60% powierzchni terenu. W planie zagospodarowania przestrzennego pojawia się informacja, że na działce trzeba wygospodarować 10 miejsc parkingowych.

Radny H. Kuszak stwierdził, że zgodnie z założeniami z projektu uchwały możliwe jest wybudowanie na tej działce marketu.

Kierownik WGNRiOŚ odparł, że na tej powierzchni trudno byłoby wybudować market, choć nie wykluczył, że możliwe jest powstanie dyskontu spożywczego.

Radny H. Kuszak dodał, że gdyby powstał ewentualny dyskont spożywczy to właściciel przedmiotowej mógłby zawrzeć porozumienie z właścicielem sąsiedniej działki i na niej wybudować parking dla samochodów.

Radny R. Dworzański zapytał z czego wynika zapis, że może powstać budynek o wysokości nie przekraczającej 12 m?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że wyraźnie urbanista uznał, że w kontekście przestrzennym i sąsiedztwa innych budynków wybudowanie wyższego budynku byłoby nie wskazane.

Radny H. Kuszak zapytał czy w planie zostały zawarte dwa wyjazdy, zarówno na ul. Fabryczną, jak i na ul. II Armii Wojska Polskiego?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że od strony ul. Fabrycznej zaplanowany jest wyjazd i wyjazd z omawianej działki, natomiast od ul. II Armii Wojska Polskiego ma się znajdować wyjazd z działki, jednak ma to być prawoskręt.

Radny R. Dworzański powiedział, że w załączniku nr 3 do projektu uchwały znajduje się zapis, iż inwestycja zostanie zrealizowana również poprzez wydatki budżetu gminy.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w zakresie sposobu realizacji inwestycji jest integralną częścią każdego planu zagospodarowania przestrzennego. W rozstrzygnięciu zostało zapisane, że podmiot zainteresowany zmianą planu może partycypować w kosztach tej zmiany. Gmina nie może zostać pominięta, ponieważ gdyby była wola zrealizowania określonej inwestycji przez Gminę to może w nich partycypować, jednak zapis ten nie nakłada na gminę obowiązku uzbrojenia tego terenu.

Radny R. Szuberski zaznaczył, że wyjazd z tej działki będzie bardzo trudny na ul. II Armii Wojska Polskiego.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że zarząd dróg wojewódzkich wydał pozytywną opinię o planowanym prawoskrętnym wyjeździe z przedmiotowej działki.

Radny H. Kuszak powiedział, że zaplanowanie prawoskrętnego wyjazdu pozwoli na odciążenie z ruchu samochodów ronda. Zapytał czy w treści uchwały znajduje się zapis dopuszczający budowę marketu?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że teoretycznie może powstać market.

Radny H. Kuszak poinformował, że zgodnie z podjętą przed laty uchwałą Rady Miejskiej na terenie Rogoźna nie mogą powstawać obiekty handlowe o powierzchni przekraczającej 400 m².

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że jedynym dokumentem, który mógłby regulować kwestię powierzchni obiektów handlowych mogłoby być studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno, które mogłoby zawierać stosowny zapis. Dodał, że jest to dokument koncepcyjny i tak daleko idących skutków prawnych nie może powodować. Wspomniał, że studium jest dokumentem opiniodawczym, ponieważ podejmując uchwałę radni mają obowiązek postępować zgodnie z wytycznymi jakie znalazły się w studium. Poinformował, że dla terenu MWU znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki była koncepcja wybudowania sklepu wielkopowierzchniowego. W sprawie tej toczyło się postępowanie sądowe i wydany wyrok w I instancji jest korzystny dla Gminy Rogoźno, a sprawa dotyczyła wypłaty przez Gminę Rogoźno odszkodowania w kwocie kilkuset tysięcy złoty. Pierwotnie dla tego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, która zezwalała na budowę marketu i decyzja ta nie została wykorzystana. Dodał, że decyzje o warunkach zabudowy rodzą prawa, ale nie rodzą ich w sposób bezpośredni, czyli można z nich skorzystać, ale nie trzeba. Firma, która nabyła nieruchomość od poprzedniego właściciela uważa, że nabyła nieruchomość z przeznaczeniem na market jednak firma nie dopełniła obowiązku, żeby decyzje tą przepisać na siebie, ponieważ decyzja została wydana pierwszemu właścicielowi. W dalszym toku postępowania przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach którego powstała lokalna inicjatywa handlowców, aby zabronić realizować inwestycji tego rodzaju. Powstanie planu zagospodarowania powoduje wygaśnięcie wszystkich wcześniej wydanych decyzji. W pozwie firma twierdziła, że Gmina Rogoźno poprzez swoje działania doprowadziła do spadku wartości nieruchomości, ponieważ na omawianej działce market nie może powstać. W planie zostało zapisane, że mogą powstawać lokale handlowe, z tym, że o powierzchni nie przekraczającej 100 m² i z zakazem ich łączenia. Sąd uznał, że firma straty nie odniosła, jednak firma pewnie wniesie odwołanie od tego wyroku, a w pozwie wnoszono o odszkodowanie w kwocie ponad 800 tys. zł plus należne odsetki za wszystkie lata.

Radny H. Kuszak powiedział, że gdyby na działce przy rondzie powstał market, to wówczas ruch byłby większy i planowany prawoskręt może się stać także lewoskrętem.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że na obecnym etapie prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego procedura planistyczna jest na końcowym etapie prac, a wszelkie zmiany spowodują wydłużenie jej o około pół roku.

Radny R. Szuberski przypomniał w jaki sposób rogozińscy kupcy zbierali podpisy przeciw budowie marketu w Rogoźnie. Dodał, że ma duże wątpliwości co do zasadności tworzenia dokumentów, w których łącznie musi zostać spełnionych 5 warunków. Odniósł się również do sposobu w jaki wydawane są decyzje administracyjne.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że mimo iż decyzja administracyjne spełnia wszystkie pięć warunków, to podmiot odwołuje się od niej. Dodał, że wyroki Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tych sprawach są dla gminy nieprzejednane i niezbadane. Często zdarza się, że SKO nakazuje przeprowadzić całe postępowanie od nowa. Zdarza się, że SKO nakazuje gminie, że mimo że warunki nie zostały spełnione to nakazuje wydanie decyzji.

Radny H. Kuszak powiedział, że podejrzewa, że firma która jest właścicielem działki MWU odwoła się do wyższej instancji i jeśli zostanie uchwalone, że na sąsiedniej działce będzie można wybudować obiekt handlowy, to może stać się to argumentem dla sądu, aby rację przyznać podmiotowi, który wniósł pozew.

Kierownik WGNRiOŚ zaznaczył, że przedmiotowa działka ma mniejszy obszar i realnie powierzchnia takiego obiektu nie będzie większa niż ok. 400 m². Dodał, że sądy zajmują się konkretną sprawą i nie spoglądają na dokumenty poboczne.

 

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012 omówił Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Błażej Cisowski.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał na kiedy przewidywane jest rozstrzygniecie ofert na realizację zadań publicznych?

Inspektor WRGiP odpowiedział, że po ogłoszeniu konkursy organizacje przez trzy tygodnie mogą składać oferty, następnie dokonywana jest ocena złożonych wniosków. Dodał, że jeśli budżet zostanie przyjęty w grudniu to na początku stycznia zostanie ogłoszony nabór wniosków, a jeśli budżet zostanie przyjęty później to termin ogłoszenia naboru wniosków ulegnie zmianie.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że w rozmowach z prezesami organizacji pożytku publicznego wskazują, że pieniądze te są im potrzebne jak najszybciej.

Inspektor WRGiP wskazał, że środki z tego programu mają stanowić dofinansowanie działalności organizacji pożytku publicznego, a nie ją finansować.

Radny R. Szuberski poinformował, że dyskusyjna jest treść §5 podpunkt d) zadanie w zakresie „Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa”: - organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży. Dodał, że srodki na ogół przeznaczane są na strzelectwo sportowe. Zaproponował aby w dopisać: strzelectwa sportowego, sportów obronnych, itd., ponieważ byłoby to wówczas bardziej związane z podejmowanymi działaniami.

Radny R. Dworzański wskazał, że temat został szeroko opisany i obejmuje całokształt zajęc z zakresu patriotyczno-obronnego.

Inspektor WRGiP powiedział, że środki z tego paragrafu co roku trafiają do LOKu. Dodał, że nie ma innej organizacji, która ubiegałaby się o pieniądze na ten cel.

radny R. Szuberski powiedział, że strzelectwo sportowe mogłoby zostać ujęte w zadaniach z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Radny R. Dworzański poinformował, że strzelectwo sportowe powinno być rozumiane jako branie udziału w zawodach strzeleckich. Dodał, że w omawianym przypadku odbywają się zawody o charakterze sportowym, ponieważ ich wyniki nie są umieszczane w rankingu lub w lidze.

Radny R. Szuberski powiedział, że w Rogoźnie odbywają się Mistrzostwa Polski Szkół im. H. Cegielskiego, mimo że nie korzysta się z tych środków.

Radny R. Dworzański wskazał, że w ramach sportowej rywalizacji zawiera się także zadania z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

Radny R. Dworzański powiedział, że zapis: patriotyczno-obronne wychowanie młodzieży, to jest one przeznaczone tylko dla młodzieży. Zapytał do ilu lat określa się ludzi mianem młodzieży? Dodał, że zapis ten utrudni kontrole realizacji tego zadania przez Burmistrza.

Inspektor WRGiP zaproponował, aby w § 5 podpunkt d) otrzymał brzmienie: Zadanie w zakresie „Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa”: - Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotyczno-obronnego.

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr V/65/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. 

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  omówiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał czy Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł zastrzeżenia do ust. 1?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśniła, że Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł zastrzeżenia do ust. 2 i 3 projektu uchwały.

 

Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej przedstawił przedstawiciel wnioskodawców radny Roman Szuberski.

Radny R. Szuberski powiedział, że we wniosku nie zostało wpisane uzasadnienie i ewentualnie zostanie one przedstawione podczas sesji Rady Miejskiej.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie składu Komisji Rewizyjnej przedstawił radny Roman Szuberski.

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że klub radnych „Rogoźno Nasze Miasto” doszedł do wniosku, że chce mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej i co jest zgodne ze Statutem Gminy Rogoźno.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 tj. wolne głosy i wnioski.

Radny R. Szuberski przekazał radnym treść odpowiedzi z Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ogłoszonego konkursu na stomatologa w Gminie Rogoźno. Poinformował, że mimo ogłoszenia konkursu na stomatologa nie było chętnych na prowadzenie poradni stomatologicznej. Dodał, że ma nadzieję iż od przyszłego roku uda się pozyskać więcej niż dwóch stomatologów w Gminie Rogoźno.

Radny R. Dworzański dodał, że po rozmowie z dwoma stomatologami stwierdził, że nie byli oni zainteresowani ubieganiem się o kontrakt. Dodał, że trzeba rozpocząć działania i opracować metodę, aby pozyskać stomatologów. W 2011 roku można byłoby zakontraktować na Gminę Rogoźno 4 etaty, a zostało zakontraktowane 1,75 kontraktu.

Radny R. Szuberski poinformował, że jeśli jakiś lekarz ma gabinet prywatny, który spełnia wymogi to nie ryzykuje zbyt wiele ubiegając się o kontrakt. W sytuacji, gdy ktoś chce od podstaw uruchomić gabinet lekarski to wówczas ryzykuje więcej, ponieważ przed ubieganiem się o kontrakt musi posiadać gabinet, który spełnia wszystkie wymogi. Dodał, że są podejmowane działania aby od początku 2012 roku był w Rogoźnie. Wspomniał, że Gminie Rogoźno przydałby się nowy rentgen, ale lepsze coś niż nic. W przeszłości była możliwość aby w Rogoźnie była pracownia USG, ale część radnych nie wyraziła na to zgody. Zaznaczył, że jeśli Gmina Rogoźno będzie miała lokale przystosowane do warunków wymaganych przez NFZ, to wówczas łatwiej będzie pozyskać specjalistów.

Radny R. Dworzański wspomniał, że omawiając projekt uchwały dotyczący zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pytał czy gmina może współfinansować inwestycje na zasadach partnerstwa publiczno-prawnego.

Radny R. Szuberski dodał, że sposobów i metod pozyskiwania specjalistów dla Gminy Rogoźno jest dużo, ale trzeba obrać najbardziej skuteczny i ich pozyskać.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki złożył wniosek o postawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów silnikowych powyżej 3,5 t na ul. Seminarialnej przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 oraz zakazu postoju pojazdów w zatoczce przy Szkole Podstawowej nr 3 z wyłączeniem dowozów szkolnych do 15 minut. Poinformował, że jest to prośba rodziców, którzy dowożą dzieci do przedszkola, a którzy mają utrudnione parkowanie.

Radny R. Dworzański powiedział, że autobus nie powinien parkować w godzinach gdy odbywają się zajęcia w szkole i przedszkolu, ale w godzinach późno popołudniowych i wieczornych parkujący tam autobus nikomu nie przeszkadza.

Radny M. Kutka powiedział, że jeśli znak zakazu zostanie postawiony, to będzie on obowiązywał także w wakacje, gdy nie odbywają się zajęcia lekcyjne w szkole. W tym czasie parkujący autobus nikomu by nie przeszkadzał.

Radny H. Kuszak zaproponował aby porozmawiać z kierowcą autobusu, który parkuje autobus na parkingu przy przedszkolu i dojść do porozumienia w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Zastępcę Burmistrza czy zostały podjęte jakieś działania w tej sprawie, ponieważ omawiany problem poruszony został na ostatnim posiedzeniu Komisji.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w godzinach gdy są dowozy dzieci do przedszkola i szkoły mają kontrolować i pomóc w usprawnieniu ruchu. Dodał, że rozmawiał z kierowcą autobusu zaparkowanego przy Szkole Podstawowej, jednak nie przyniosła spodziewanego rezultatu. Poinformował, że osobiście jest zwolennikiem postawienia znaku zakazu parkowania pojazdów, ponieważ jest w tej okolicy niebezpiecznie.

Radny R. Dworzański powiedział, że zasadnym może być postawienie znaku zakazu parkowania w zatoczce, ale czy zasadnym będzie zakaz parkowania autobusu na parkingu? Dodał, że pomocne mogłyby się okazać częstsze kontrole. Z punktu widzenia kierowcy miejsce do parkowania jest bezpieczne, ponieważ jest dobrze oświetlone, natomiast dla uczestników ruchu drogowego i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 jest bardzo niebezpiecznie.

Zastępca Burmistrza powiedział, że w ubiegłym roku była podobna sprawa z parkowaniem autobusu przez p. Baczyńskiego, jednak teraz parkuje od u p. Dąbrowskiego.

Radny H. Kuszak zapytał czy znane jest zdanie w tej sprawie dyr. I. Rzańskiej?

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że nie rozmawiał w tej sprawie z dyr. I. Rzańską.

Radny H. Kuszak zapytał czy autobusy mogłyby parkować na tzw. Saharze?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że teren ten jest nie oświetlony i kierowcy nie są skłonni tam parkować.

Radny R. Dworzański powiedział, że nie jest zwolennikiem tak daleko idącego wniosku i zaproponował dalsze monitorowanie tej sprawy.

Radny H. Kuszak powiedział, że niewykorzystanym miejscem do parkowania jest parking przy Rofamie, który wykorzystywany jest podczas sesji i innych uroczystości.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki wycofał złożony przez siebie wniosek.

Zastępca Burmistrza poinformował, że rozmawiał w tej sprawie również z komendantem policji w Rogoźnie, który uważa postawienie znaku zakazu parkowania samochodów ciężarowych na ul. Seminarialnej za zasadne.

Radny R. Dworzański powiedział, że szkoła znajduje się w sąsiedztwie osiedla, gdzie obowiązuje strefa zamieszkania, czyli parkowanie dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych miejscach, których i tak jest za mało.

Zastępca Burmistrza zaproponował, że porozmawia z p. Ziółkowskim, który odpowiada za autobusy, które dowożą uczniów do szkół.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że do nie wpłynęły propozycje tematów jakimi Komisja mogłaby się zająć w przyszłym roku. Dodał, że przygotuje sam plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2012 r., i poinformował o proponowanych przez niego tematach.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że w dniu jutrzejszym w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego odbędą się zawody dla młodzieży szkolnej „Ergowiosła w Rogoźnie”, które będą odbywać się w godzinach od 9-15tej.

Radny R. Szuberski poinformował, że na ul. Aleje Marszałka Piłsudskiego rano nie świecą się lampy. Dodał, że lampy w Rogoźnie wyłączane są zbyt wcześnie. Sprawa została zgłoszona przez mieszkańca Rogoźna.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że stosowne zapotrzebowanie zostało zgłoszone do zakładu energetycznego w Chodzieży.

Radny M. Kutka powiedział, że mieszkańcy Rogoźna, którzy rano udają się na pociąg również skarżyli się na zbyt wcześnie wyłączane oświetlenie.

Sekretarz Gminy powiedziała, że oświetlenie wyłączane jest o 7.30.

zastępca Burmistrza powiedział, że wyłącznie lamp uzależnione jest od poziomu szarości, bo są to lampy zmierzchowe.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.05

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 7 grudnia 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf