Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVII/127/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/127/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2012 rok 

 

Na podstawie §3 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, Uchwała Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/127/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

PLAN PRACY

Rady Miejskiej na 2012 rok

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Współdziałający

Uwagi

1.

Styczeń

1.   Organizacja i funkcjonowanie Zarządu Administracji Mienia Komunalnego.

2.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach w 2011 r.

3.    Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Sesja

 

 

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor ZAMK

 

Przewodniczący Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji

 

Burmistrz Rogoźna

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

Członkowie Komisji

 

 

Radni

 

2.

Luty

1.    Stan służby zdrowia w terenie Gminy.

 

 

2.    Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

3.    Informacja o udziale Gminy w związkach i stowarzyszeniach.

Sesja

 

 

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

 

Kierownik GOPS

 

 

Przedstawiciele Gminy w związkach i stowarzyszeniach

Starosta Obornicki

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

-

 

3.

Marzec

1.    Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

2.    Działalność Urzędu Gminy na rzecz poprawy jej wizerunku i estetyki.

Sesja

 

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

4.

Kwiecień

1.    Stan dróg w naszej Gminie.

 

2.    Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sesja

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Rogoźna

Komisje Rady Miejskiej

Zarządcy dróg

Komisje Rady Miejskiej

 

5.

Maj

1.    Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK.

Sesja

 

 

Burmistrz Rogoźna

Kierownicy i dyrektorzy podległych jednostek

Komisje Rady Miejskiej

 

6.

Czerwiec

1.    Wykonanie budżetu za 2010 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

2.    Informacja o przewidywanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato 2012"

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna.

 

 

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

 

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

 

 

 

8.

Sierpień

1.    Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za lata 2011-2012.

 

2.    Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

 

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

9.

Wrzesień

1.    Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku.

 

2.    Ocena działalności inwestycyjnej Gminy.

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

Burmistrz Rogoźna

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

 

 

 

10.

Październik

1.    Stan rolnictwa w naszej Gminie.

 

2.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

Sesja

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

-

 

11.

Listopad

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.

 

2.    Informacja o stanie bezrobocia w gminie i powiecie.

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

 

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

Powiatowy Urząd Pracy

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

12.

Grudzień

1.    Uchwalenie budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok.

 

2.    Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i jej Komisji.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Komisje Rady Miejskiej

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf