Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVII/128/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/128/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/128/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

PLAN PRACY

Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Uwagi

1.

Styczeń

1.     Organizacja i funkcjonowanie Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego.

2.     Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

3.     Analiza porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Zarządem Powiatu Obornickiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i likwidacji Gimnazjum nr 2.

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych

 

 

Komisja wyjazdowa

Dyrektor ZAMK

Burmistrz Rogoźna

2.

Luty

1.     Zapoznanie się z działalnością schroniska dla zwierząt „Azorek” w Gminie Oborniki.

2.     Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno i Powiecie Oborniki. Zapoznanie się ze stanem usług medycznych dla mieszkańców Gminy.

Komisja wyjazdowa

 

Posiedzenie Komisji w UM

Przewodniczący KGFiR

Burmistrz Rogoźna

Kierownicy placówek POZ

Wybrane poradnie specjalistyczne

3.

Marzec

1.     Zapoznanie się ze stanem technicznym świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno.

2.     Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

3.     Współpraca Urzędu Gminy Rogoźno na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym na rzecz poprawy wizerunku i estetyki Gminy Rogoźno.

Komisja wyjazdowa

 

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Przewodniczący KGFiR

Burmistrz Rogoźna

4.

Kwiecień

1.     Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

GDDKiA, WZDW, ZDP

5.

Maj

1.     Organizacja i funkcjonowanie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o. o. w Wągrowcu.

2.     Ocena działalności finansowej podległych jednostek ZAMK i GOPS.

Komisja wyjazdowa

 

 

Posiedzenie Komisji w UM

 

Dyrektor MSOK sp. z o. o . w Wągrowcu

Dyrektor ZAMK

Kierownik GOPS

6.

Czerwiec

1.     Zapoznanie się z działalnością gospodarstw agroturystycznych na terenie Powiatu Obornickiego.

2.     Promocyjna działalność Gminy Rogoźno.

3.     Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

Komisja wyjazdowa

 

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Przewodniczący KGFiR

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

8.

Sierpień

1.     Informacja o działalności finansowej spółek gminnych: „Aquabellis” i „Megawat”.

2.     Działalność usługowo – handlowa w Gminie Rogoźno.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. w Rogoźnie

Prezes „Megawat” sp. z o.o. w Rogoźnie

Burmistrz Rogoźna

9.

Wrzesień

1.     Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2012 roku.

2.     Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2012 rok.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

10.

Październik

1.     Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

2.     Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno.

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Burmistrz Rogoźna

Instytucje ds. rolnictwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Pozostałe podmioty związane z działalnością sanitarną

11.

Listopad

1.     Stan bezpieczeństwa w Gminie Rogoźno.

2.     Stan bezrobocia a możliwości jego ograniczania.

3.     Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2013 rok.

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

- // -

Instytucje ds. bezpieczeństwa

Kierownik PUP

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

12.

Grudzień

1.     Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2013 rok.

2.     Analiza planów pracy: Rady Miejskiej i Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok.

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik gminy

Przewodniczący KGFiR

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf