Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVII/129/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/129/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2012 rok 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3. ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/129/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

PLAN PRACY

Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2012 rok

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Współdziałający

Uwagi

1.

Styczeń

1.         Organizacja i funkcjonowanie Zarządu Administracji Mienia Komunalnego.

2.         Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

3.         Analiza porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Zarządem Powiatu Obornickiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Gimnazjum nr 2.

Komisja wspólna z KGRiR

 

 

Komisja wyjazdowa

Dyrektor ZAMK

Burmistrz Rogoźna

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

Radni Rady Miejskiej

2.

Luty

1.         Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.

2.         Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Kierownik GOPS

 

Pracownicy placówek podstawowej opieki zdrowotnej

Starosta Obornicki

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

3.

Marzec

1.         Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

4.

Kwiecień

1.         Działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

Komisja wyjazdowa Wiardunki

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

5.

Maj

1.         Sprawozdanie z działalności finansowej podległych jednostek w zakresie działania Komisji (RCK, GOPS, ZEAPO).

Komisja

 

Burmistrz Rogoźna

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych

6.

Czerwiec

1.         Informacja z wykonania budżetu za 2011 r.

2.         Letni wypoczynek dzieci i młodzieży „Lato 2012”.

3.         Projekty organizacyjne szkół.

Komisja

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Burmistrz Rogoźna

Dyrektorzy placówek oświatowych

Skarbnik Gminy

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

8.

Sierpień

1.         Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-2012.

2.         Stan przygotowania placówek do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Dyrektorzy placówek oświatowych

9.

Wrzesień

1.         Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Gościejewie jako placówki nietypowo zlokalizowanej w dwóch miejscowościach.

2.         Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Komisja wyjazdowa - Tarnowo

Dyrektor Zespołu Szkół w Gościejewie

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrz ds. Oświaty

Skarbnik Gminy

 

 

10.

Październik

1.         Pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

2.         Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Klubu Żeglarskiego „Kotwica”.

Komisja

Kierownik GOPS

Sekretarz Gminy

Prezes Klubu Żeglarskiego „Kotwica”

11.

Listopad

1.         Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2013 rok.

2.         Informacja o stanie bezrobocia w gminie i powiecie.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

12.

Grudzień

1.         Zapoznanie się z działalnością Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

2.         Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.

Komisja

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie

Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

 

Ponadto – w zależności od potrzeb, odbywać się będą posiedzenia Komisji zwoływane przez Przewodniczącego Komisji, względnie jej członków.

 

Sporządził: Przewodniczący KSSOiK

mgr Zbigniew Chudzicki

 

 

 

drukuj pobierz pdf