Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVII/130/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/130/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 

 

Na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 6 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik nr 6 do statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/130/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r.

 

Plan pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2012

 

Lp.

Miesiąc

Temat pracy komisji

Uwagi

1

Styczeń

1.        Analiza sposobu rozpatrywania skarg na działalność Urzędu i jednostek organizacyjnych w roku 2011 r.

2.        Sprawy bieżące.

 

2

Luty

1.        Funkcjonowanie RCK w świetle obowiązujących przepisów.

2.        Kontrola umów na wynajem pomieszczeń w Ośrodku Kultury oraz wydatków zakupowych w Bibliotece.

3.        Sprawy bieżące.

 

3

Marzec

1.        Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy wynikających z Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012.

2.        Sprawy bieżące.

 

4

Kwiecień

1.        Analiza sprawozdań finansowych: ZAMK, ZEAPO, RCK, GOPS.

2.        Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

3.        Sprawy bieżące.

 

5

Maj, czerwiec

1.        Ocena realizacji budżetu gminy za 2011 r.

2.        Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy.

3.        Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu.

4.        Sprawy bieżące.

 

6

Sierpień

1.        Kontrola wydatków na dokształcanie nauczycieli za I półrocze.

2.        Kontrola prawidłowości dowozu uczniów do szkół za I półrocze.

3.        Sprawy bieżące.

 

7

Wrzesień

1.        Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

2.        Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

3.        Sprawy bieżące.

 

8.

Październik

1.        Kontrola gospodarki paliwowej i zakupowej w wybranych jednostkach OSP.

2.        Sprawy bieżące.

 

9.

Listopad

1.        Kontrola w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi (windykacja zadłużeń, umowy na najem lokali użytkowych).

2.        Sprawy bieżące.

 

10.

Grudzień

1.        Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznej przeprowadzonych w 2012r.

2.        Kontrola wydatków na promocję gminy.

3.        Opracowanie planu pracy KR na rok następny.

4.        Sprawy bieżące.

 

 

 

drukuj pobierz pdf