Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVII/135/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XVII/135/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.1459 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 18% od należnej gminie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości tj. działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 821/5 o pow.1.071m², położonej przy ul. Czarnkowskiej w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027525/4. Opłata została ustalona na kwotę 13.109,00zł , która stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową prawa własności gruntu wynoszącą 43.772,00zł i wartością rynkową prawa użytkowania wieczystego gruntu wynoszącą 30.663,00zł. Bonifikata zostanie przyznana współużytkownikom wieczystym stosownie do posiadanych udziałów tj.: 

1) współużytkownikowi wieczystemu posiadającemu udział wynoszący 5520/31215 przyznaje bonifikatę w stawce 18% od opłaty wynoszącej 2.318,17zł, 

2) współużytkownikowi wieczystemu posiadającemu udział wynoszący 9845/31215 przyznaje bonifikatę w stawce 18% od opłaty wynoszącej 4.134,49zł 

3) współużytkownikowi wieczystemu posiadającemu udział wynoszący 15850/31215 przyznaje bonifikatę w stawce 18% od opłaty wynoszącej 6.656,34zł. 

 

§ 2. W przypadku rozłożenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na raty, stawkę bonifikaty określonej w §1 pkt 1, 2 i 3 pomniejsza się o 30%, potrącone od opłaty należnej od współużytkownika wnioskującego o rozłożenie opłaty na raty. 

 

§ 3. Bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego wobec Gminy Rogoźno związane z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

drukuj pobierz pdf