Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.1.94.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu wydzierżawiania gruntów gminnych przeznaczonych na cele rolne

Zarządzenie Nr OR.0050.1.4.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 03 stycznia 2012r.

 

w sprawie zmiany zarządzenie Nr OR.0050.1.94.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu wydzierżawiania gruntów gminnych przeznaczonych na cele rolne

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu Nr OR.0151-45/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 czerwca 2010r. uchyla się treść § 2 ust.1 i 4 w dotychczasowym brzmieniu:

 

§ 2. Rozliczenia z tytułu dzierżaw

1.Wysokość stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne, za 1 ha określa się i ustala w q żyta uwzględniając klasę i rodzaj gruntu według poniższego zestawienia

 

Grunty orne

 

Użytki zielone

 

Bonitacja

gruntu

Przelicznik q

żyta/ha

 

Bonitacja

gruntu

Przelicznik q

żyta/ha

k II

3,3

 

kl II

3,3

kl III a

3,1

 

kl III

2,75

kl III b

2,4

 

kl IV

2,2

kl IVa

2,2

 

kl V

1,3

kl IVb

2,0

 

kl VI

1,1

kl V

1,3

 

 

 

kl VI

1,1

 

 

4.Dla dzierżawców, którzy użytkują grunty o powierzchni do 2000 m2 na terenie miasta i do 1000 m 2 na terenie wsi (ogródek przydomowy itp.) ustala się stawkę czynszu w wysokości 0,15 zł /m2/rok. W tym przypadku zapisu art. 7 ustawy o ustroju rolnym nie stosuje się.

 

§ 2.

Treść § 2 ust.1 i 4 zarządzenia Nr OR.0151-45/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 czerwca 2010r. otrzymuje nowe brzmienie:

 

§2. Rozliczenia z tytułu dzierżaw

1.Wysokość stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne, za 1 ha określa się i ustala w q żyta uwzględniając klasę i rodzaj gruntu według poniższego zestawienia:

 

Grunty orne

 

Użytki zielone

 

Bonitacja

gruntu

Przelicznik q

żyta/ha

 

Bonitacja

gruntu

Przelicznik q

żyta/ha

k II

4,5

 

kl II

4,0

kl III a

4,0

 

kl III

3,5

kl III b

3,5

 

kl IV

3,0

kl IVa

3,0

 

kl V

2,5

kl. IVb

2,5

 

kl VI

2,0

kl V

2,0

 

N

0,1

kl VI

1,5

 

W

0,1

 

 

 

Ls

1,0

 

 

 

Lz

0,3

 

4. Dla dzierżawców, którzy użytkują grunty o powierzchni do 2000 m2 na terenie miasta i do 1000 m 2 na terenie wsi (ogródek przydomowy itp.) ustala się stawkę czynszu w wysokości 0,20 zł /m2/rok. W tym przypadku zapisu art. 7 ustawy o ustroju rolnym nie stosuje się.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf