Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 04 stycznia 2012r. w sprawie zawarcia umów na świadczenie usług w zakresie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizac

Zarządzenie Nr OR.0050.1.5.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 stycznia 2012r.

 

w sprawie zawarcia umów na świadczenie usług w zakresie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji o warunkach zabudowy na rzecz Gminy Rogoźno w roku 2012.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), oraz art. 4 ppkt.8 i art.34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.10.113.759) Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W związku z ustaleniem wartości zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji o warunkach zabudowy na rzecz Gminy Rogoźno w roku 2012, poniżej kwot progowych obligujących do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgłoszeniem przez dotychczasowego wykonawcę usług zamiaru dalszego ich świadczenia, zarządzam zawarcie umowy na w/w usługi na rok 2012 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym wykonawcą.

 

§ 2.

Umowa zostanie zawarta z zachowaniem cen obowiązujących w roku 2011.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf