Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogożno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.1.6.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 stycznia 2012 r.

 

w sprawie: oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogożno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz, U . z 201 Or. Nr. 102, póz. 651 ze zm.) oraz Zarządzenia NR OR. 00.50.1.223.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomości:

1)         Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Kotlarskiej 4 w Rogożnie o pow, użytkowej 16 m2, położony na parterze, przeznaczony na działalność usługową, działalność handlową,
pomieszczenia biurowe.

Minimalna stawka czynszu za najem wynosi 10,00 zł plus podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

2)         Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Rogożnie o pow. użytkowej 56,50 m2, położony na parterze, przeznaczony na działalność usługową,
działalność handlową pomieszczenia biurowe, usługi medyczne.

Minimalna stawka czynszu za najem wynosi 10,00 zł plus podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

§ 2.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§ 4.

Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogożnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogożnie.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr OR 0050. l .6.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 stycznia 2012 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KWPO1O/000/25965/6

Działka Nr 1180

Rogoźno

ul. Kotlarska 4

16,00 m2

Lokal użytkowy położony na parterze

Minimalna stawka czynszu za 1 m2 wynosi 10,00 zł- miesięcznie. Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 3 lal w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

KW3021

Działka 929

Rogoźno

ul. Kardynała Wyszyńskiego 19

56,50 m2

Lokal użytkowy położony na parterze

Minimalna stawka czynszu za 1 m2 wynosi 10,00 zł - miesięcznie. Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

 

drukuj pobierz pdf