Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne w drodze darowizny

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.9.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 stycznia 2012 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne w drodze darowizny

 

Na podstawie art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz §5 ust.1 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Przyjąć na mienie gminne w drodze darowizny od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ”RÓWNOŚĆ” w Wełnie, z siedzibą Wełna 1, 64-610 Rogoźno nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 545/14 o pow.1.107m2, położoną w Wełnie, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny PARKOWO), objętą księgą wieczystą KW PO1O/00022743/3.

 

§ 2.

Nieodpłatne przekazanie działki nr 545/14 następuje w celu przeznaczenia jej na drogę gminną, zgodnie z jej aktualnym  sposobem zagospodarowania.

 

§ 3.

Koszt sporządzenia dokumentacji do zawarcia umowy notarialnej oraz koszt sporządzenia umowy darowizny pokrywa Gmina Rogoźno.  

      

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf