Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.11.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 stycznia 2012 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na  nieruchomości gminnej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z  § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz  art. 3051, 3053, 3054 i art.285 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam odpłatną służebność przesyłu do części gminnej działki oznaczonej nr ewidencyjnym 274/2 o pow.2.144m2, objętą  księgą wieczystą KW PO1O/00028702/6, położoną  w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny JARACZ), na rzecz właściciela sieci elektroenergetycznej, którym jest ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu, polegającą na prawie wstępu na nieruchomość objętą służebnością odpowiednich służb właściciela sieci w celu pobudowania przyłącza energetycznego do sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr 290/13 oraz na umożliwieniu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych linii kablowej nn 0,4 kV.

 

§ 2.

Za ustanowienie służebności przesyłu ustalam jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,00zł netto (+23% podatek VAT) tj. 1.230,00zł brutto, (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złote 00/100).

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf