Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XIX/148/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 lutego 2012 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.83) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 42% od należnej gminie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynoszącej 8.846,00zł , która stanowi różnicę między wartością rynkową prawa własności gruntu wynoszącą 28.273,00zł i wartością rynkową prawa użytkowania wieczystego gruntu wynoszącą 19.427,00zł, użytkownikom wieczystym działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 453 o pow.405m², położonej przy ul. Różanej w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027176/2. 

 

§ 2. W przypadku rozłożenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na raty, stawkę bonifikaty określonej w §1 pomniejsza się o 30%. 

 

§ 3. Bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości lub użytkowania wieczystego wobec Gminy Rogoźno związane z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf